ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 29 พ.ค. 2567

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday May 29, 2024 08:08 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2567

พฤษภาคม 2567
 29 พ.ค.       QHHRREIT  หลักทรัพย์ใหม่   336,000,000 หน่วย หมวดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (SET)
            FUTUREPF  XD       หุ้นละ 0.13431 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PPF     XD       หุ้นละ 1.0314 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 30 เม.ย. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SENX-W1   XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 1.50 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 06 มิ.ย. 2567 - 20 มิ.ย. 2567)

            FUTUREPF  XN       หุ้นละ 0.2208 บาท
            CMC     หลักทรัพย์เพิ่มทุน  35,551,279 หุ้น
            FLOYD    หลักทรัพย์เพิ่มทุน  44,443,465 หุ้น
            IP     หลักทรัพย์เพิ่มทุน  232,823,775 หุ้น
            SAMTEL   หลักทรัพย์เพิ่มทุน  71 หุ้น
            SAWAD    หลักทรัพย์เพิ่มทุน  137,311,920 หุ้น
            SCAP    หลักทรัพย์เพิ่มทุน  130,123,642 หุ้น
            TFG     หลักทรัพย์เพิ่มทุน  118 หุ้น
            AYUD    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.67 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CCP     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.01 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            EASTW    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 01 ก.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            GTB     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.04 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-CHAI   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.70 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            RAM     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TAPAC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.04 บาท (01 พ.ย. 2565 - 31 ต.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TOPP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 6.68 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            QHHR    เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 30 พ.ค.       CHAYO    XD       หุ้นละ 0.035 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TCC     XD       หุ้นละ 0.025 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            WHABT    XD       หุ้นละ 0.1685 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            FVC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.01 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2566 - 31 ธ.ค. 2566) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 31 พ.ค.       BKKCP    XD       หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MJLF    XD       หุ้นละ 0.1495 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PROSPECT  XD       หุ้นละ 0.1898 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TIF1    XD       หุ้นละ 0.1350 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            CTARAF   XN       หุ้นละ 0.1310 บาท
            PROSPECT  XN       หุ้นละ 0.0202 บาท
            STX     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.055 บาท ปันผลจากกำไรสะสม

AKR-W2 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

CGH-W4 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

FLOYD-W1 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

มิถุนายน 2567
 01 มิ.ย.       AQUA-W3   เพิกถอนหลักทรัพย์  -

CI-W2 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

COLOR-W2 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

ECF-W4 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

RT-W1 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

TRITN-W5 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 04 มิ.ย.       HPF     XD       หุ้นละ 0.133 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-II    XD       หุ้นละ 0.1750 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MNIT    XD       หุ้นละ 0.0350 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MNIT2    XD       หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MNRF    XD       หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-STOR   XD       หุ้นละ 0.110 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-PAT    XN       หุ้นละ 0.03 บาท
            CHO-W3   ซื้อขายวันสุดท้าย  -
            NVD-W3   ซื้อขายวันสุดท้าย  -
            SMT-W3   ซื้อขายวันสุดท้าย  -
            CPNCG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0778 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            POPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0243 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SIRIP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.08 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 05 มิ.ย.       NETEASE80  XD       -
            K      XW       อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 14 : 1
            CHO-W3   XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 2.87 : 1 ราคาแปลงสภาพ 3.157 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 13 มิ.ย. 2567 - 27 มิ.ย. 2567)

            NVD-W3   XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1.018 ราคาแปลงสภาพ 2.594 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 13 มิ.ย. 2567 - 27 มิ.ย. 2567)

            SMT-W3   XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 4.00 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 13 มิ.ย. 2567 - 27 มิ.ย. 2567)

            SPRIME   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1250 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 06 มิ.ย.       IMPACT   XD       หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BOFFICE   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1515 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DCC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.02 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KTBSTMR   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1741 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TSC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.40 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 07 มิ.ย.       BKNG80X   XD       -
            FSX     XR       อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 1 : 1 ราคาจองซื้อ 4.50 บาท (จองซื้อ 24 มิ.ย. 2567 - 28 มิ.ย. 2567)
            ADD     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.17 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            DDD     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.025 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            DIF     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2222 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            FTREIT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1870 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PSL     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SAAM    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            SUPEREIF  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.22007 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TERA    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.045 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TPRIME   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1149 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            WHART    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1915 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 08 มิ.ย.       A5-W2    เพิกถอนหลักทรัพย์  -
            J-W2    เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 10 มิ.ย.       GOOG80X   XD       -
            CHAYO    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.035 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            DMT     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.21 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            INETREIT  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            STEG19   จ่ายปันผล     หน่วยละ 0.0942 บาท
 11 มิ.ย.       NVDA80X   XD       -
            TIPH    XD       หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BRRGIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.01797 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            ERWPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.1876 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 30 เม.ย. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 12 มิ.ย.       BABA80   XD       -
            IVL     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KAMART   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SRIPANWA  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1064 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 13 มิ.ย.       AIMCG    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.13 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AIMIRT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2867 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 30 เม.ย. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            GVREIT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1915 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHHOTEL   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.30 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            LHPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.08 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PPF     จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.0314 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 30 เม.ย. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม

MIDA-W3 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

ML-W3 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 14 มิ.ย.       ITEL-W4   ซื้อขายวันสุดท้าย  -
            AAPL80X   จ่ายปันผล     หน่วยละ 0.0051 บาท
            AMATAR   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BGC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            CPTGF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0295 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            EGATIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1501 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            FUTUREPF  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.13431 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            KBSPIF   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.2420 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            PROSPECT  จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1898 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            TCC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.025 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TFFIF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1099 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TTLPF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.5547 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 15 มิ.ย.       ERW-W3   เพิกถอนหลักทรัพย์  -

STOWER-W4 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 17 มิ.ย.       ITEL-W4   XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 11.50 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 25 มิ.ย. 2567 - 09 ก.ค. 2567)

 18 มิ.ย.       PROEN    XR       อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 1 : 1 ราคาจองซื้อ 1.00 บาท (จองซื้อ 08 ก.ค. 2567 - 12 ก.ค. 2567)
            BROOK-W6  ซื้อขายวันสุดท้าย  -
 19 มิ.ย.       BROOK-W6  XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1.147 ราคาแปลงสภาพ 0.567 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 27 มิ.ย. 2567 - 11 ก.ค. 2567)

            JCKH-W1   ซื้อขายวันสุดท้าย  -
            ALLY    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1310 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            BKKCP    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.16 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MJLF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1495 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MNIT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.0350 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            MNIT2    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            MNRF    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            TIF1    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1350 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
            WHABT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1685 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ

JMART-W4 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 20 มิ.ย.       JCKH-W1   XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1.548 ราคาแปลงสภาพ 0.162 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 28 มิ.ย. 2567 - 14 ก.ค. 2567)

            HPF     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.133 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-II    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1750 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            M-STOR   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.110 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 21 มิ.ย.       HK01    จ่ายปันผล     -
            IMPACT   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 22 มิ.ย.       SENX-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 24 มิ.ย.       PJW-W1   ซื้อขายวันสุดท้าย  -
            TIPH    จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHAIR    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1372 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 25 มิ.ย.       PJW-W1   XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1.05 ราคาแปลงสภาพ 2.857 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 03 ก.ค. 2567 - 17 ก.ค. 2567)

            HK13    จ่ายปันผล     -
 26 มิ.ย.       TENCENT80  จ่ายปันผล     -
 28 มิ.ย.       PPM-W2   ซื้อขายวันสุดท้าย  -
            SBUX80X   จ่ายปันผล     -
 29 มิ.ย.       CHO-W3   เพิกถอนหลักทรัพย์  -

NVD-W3 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

SMT-W3 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

กรกฎาคม 2567
 01 ก.ค.       PPM-W2   XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 6.00 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 09 ก.ค. 2567 - 23 ก.ค. 2567)

 02 ก.ค.       LEO-W1   ซื้อขายวันสุดท้าย  -
 03 ก.ค.       LEO-W1   XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 22.00 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 11 ก.ค. 2567 - 25 ก.ค. 2567)

 10 ก.ค.       NETEASE80  จ่ายปันผล     -
 11 ก.ค.       STANLY   XD       หุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ

ITEL-W4 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 12 ก.ค.       GOOG80X   จ่ายปันผล     -
 13 ก.ค.       BROOK-W6  เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 16 ก.ค.       JCKH-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 17 ก.ค.       AEONTS   จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.95 บาท (รอบ 01 ก.ย. 2566 - 29 ก.พ. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 19 ก.ค.       PJW-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 25 ก.ค.       PPM-W2   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 26 ก.ค.       BKNG80X   จ่ายปันผล     -
            NVDA80X   จ่ายปันผล     -
            STANLY   จ่ายปันผล     หุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 27 ก.ค.       LEO-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 30 ก.ค.       BABA80   จ่ายปันผล     -

สิงหาคม 2567
 01 ส.ค.       PTL     XD       หุ้นละ 0.19 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SIA19    XD       -
            SINGTEL80  XD       -
 07 ส.ค.       ROCTEC   XD       หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 21 ส.ค.       ROCTEC   จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 22 ส.ค.       PTL     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.19 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 23 ส.ค.       SIA19    จ่ายปันผล     -

กันยายน 2567
 12 ก.ย.       SINGTEL80  จ่ายปันผล     -

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ