ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 21 มิ.ย. 2567

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday June 21, 2024 08:09 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2567

มิถุนายน 2567
 21 มิ.ย.       CHASE-W1   หลักทรัพย์ใหม่      198,370,757 หน่วย
            KCC     หลักทรัพย์ใหม่      618,354,317 หุ้น กลุ่มธุรกิจการเงิน (MAI)
            MILL     XR          อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 3.5 : 1 ราคาจองซื้อ 0.11 บาท (จองซื้อ 12 ก.ค. 2567 - 18 ก.ค. 2567)
            CV      หลักทรัพย์เพิ่มทุน     10,752,688 หุ้น
            MBK     หลักทรัพย์เพิ่มทุน     43,346 หุ้น
            STOWER    หลักทรัพย์เพิ่มทุน     123,597 หุ้น
            HK01     จ่ายปันผล        หน่วยละ 0.1384 บาท
            IMPACT    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KCCAMC    เพิกถอนหลักทรัพย์     -
            PROSPECT   ลดทุนจดทะเบียน     จากหุ้นละ 9.4697 บาท เป็นหุ้นละ 9.4495 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยทรัสต์

 22 มิ.ย.       SENX-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 24 มิ.ย.       PJW-W1    ซื้อขายวันสุดท้าย     -
            TIPH     จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.10 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            WHAIR    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.1372 บาท (รอบ 01 ม.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 25 มิ.ย.       PJW-W1    XE          อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1.05 ราคาแปลงสภาพ 2.857 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 03 ก.ค. 2567 - 17 ก.ค. 2567)

            HK13     จ่ายปันผล        หน่วยละ 0.03346780 บาท
            CPNCG    ลดทุนจดทะเบียน     จากหุ้นละ 9.9376 บาท เป็นหุ้นละ 9.7493 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน

            POPF     ลดทุนจดทะเบียน     จากหุ้นละ 9.6107 บาท เป็นหุ้นละ 9.345 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน

 26 มิ.ย.       NDR     XD          หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TENCENT80  จ่ายปันผล        หน่วยละ 0.14988 บาท
 27 มิ.ย.       3K-BAT    XD          หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 -31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            HKCE01    XD          -
 28 มิ.ย.       AKR     ย้ายหมวด/กลุ่ม/ตลาดรอง  จากเดิม กลุ่มทรัพยากร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค

ไป กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

            FTE     ย้ายหมวด/กลุ่ม/ตลาดรอง  จากเดิม กลุ่มบริการ หมวดพาณิชย์

ไป กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

            HARN     ย้ายหมวด/กลุ่ม/ตลาดรอง  จากเดิม กลุ่มบริการ ไป กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
            JR      ย้ายหมวด/กลุ่ม/ตลาดรอง  จากเดิม กลุ่มทรัพยากร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค

ไป กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดบริการรับเหมาก่อสร้าง

            PCC     ย้ายหมวด/กลุ่ม/ตลาดรอง  จากเดิม กลุ่มทรัพยากร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค

ไป กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

            PHOL     ย้ายหมวด/กลุ่ม/ตลาดรอง  จากเดิม กลุ่มบริการ ไป กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
            QTC     ย้ายหมวด/กลุ่ม/ตลาดรอง  จากเดิม กลุ่มทรัพยากร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค

ไป กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

ROCTEC ย้ายหมวด/กลุ่ม/ตลาดรอง จากเดิม กลุ่มบริการ หมวดสื่อและสิ่งพิมพ์

ไป กลุ่มเทคโนโลยี หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

            SCI     ย้ายหมวด/กลุ่ม/ตลาดรอง  จากเดิม กลุ่มทรัพยากร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค

ไป กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร

            TRT     ย้ายหมวด/กลุ่ม/ตลาดรอง  จากเดิม กลุ่มทรัพยากร ไป กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
            PPM-W2    ซื้อขายวันสุดท้าย     -
            ABFTH    จ่ายปันผล        หุ้นละ 13.00 บาท (รอบ 01 ธ.ค. 2566 - 31 พ.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            SBUX80X   จ่ายปันผล        หน่วยละ 0.00775 บาท
 29 มิ.ย.       CHO-W3    เพิกถอนหลักทรัพย์     -
            NVD-W3    เพิกถอนหลักทรัพย์     -
            SMT-W3    เพิกถอนหลักทรัพย์     -

กรกฎาคม 2567
 01 ก.ค.       PPM-W2    XE          อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 6.00 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 09 ก.ค. 2567 - 23 ก.ค. 2567)

 02 ก.ค.       LEO-W1    ซื้อขายวันสุดท้าย     -
 03 ก.ค.       LEO-W1    XE          อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 22.00 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 11 ก.ค. 2567 - 25 ก.ค. 2567)

 05 ก.ค.       PPPM-W4   ซื้อขายวันสุดท้าย     -
 08 ก.ค.       PPPM-W4   XE          อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 0.25 ราคาแปลงสภาพ 3.98 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 16 ก.ค. 2567 - 30 ก.ค. 2567)

 10 ก.ค.       NETEASE80  จ่ายปันผล        -
 11 ก.ค.       STANLY    XD          หุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ITEL-W4   เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 12 ก.ค.       GOOG80X   จ่ายปันผล        -
            NDR     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 13 ก.ค.       BROOK-W6   เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 16 ก.ค.       JCKH-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 17 ก.ค.       AEONTS    จ่ายปันผล        หุ้นละ 2.95 บาท (รอบ 01 ก.ย. 2566 - 29 ก.พ. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 18 ก.ค.       ECF     XW          อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 2 : 1
 19 ก.ค.       PJW-W1    เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 24 ก.ค.       META80X   จ่ายปันผล        -
 25 ก.ค.       BLAND    XD          หุ้นละ 0.01 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            PPM-W2    เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 26 ก.ค.       BKNG80X   จ่ายปันผล        -
            NVDA80X   จ่ายปันผล        -
            STANLY    จ่ายปันผล        หุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 27 ก.ค.       LEO-W1    เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 30 ก.ค.       TMW     XD          หุ้นละ 4.15 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BABA80    จ่ายปันผล        -

สิงหาคม 2567
 01 ส.ค.       EPG     XD          หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KYE     XD          หุ้นละ 29.85 บาท (รอบ เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PTL     XD          หุ้นละ 0.19 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SIA19    XD          -
            SINGTEL80  XD          -
            KEX     XR          อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 0.6196 : 1 ราคาจองซื้อ 3.20 บาท (จองซื้อ 21 ส.ค. 2567 - 27 ส.ค. 2567)
            STPI     XR          อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 12 : 1 ราคาจองซื้อ 3.40 บาท (จองซื้อ 20 ส.ค. 2567 - 26 ส.ค. 2567)
            PPPM-W4   เพิกถอนหลักทรัพย์     -
 06 ส.ค.       JSP-W1    ซื้อขายวันสุดท้าย     -
 07 ส.ค.       ROCTEC    XD          หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            JSP-W1    XE          อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 2.50 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 15 ส.ค. 2567 - 29 ส.ค. 2567)

 09 ส.ค.       LHK     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 15 ส.ค.       MSFT80X   XD          -
            BCT     จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.40 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 16 ส.ค.       3K-BAT    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 -31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BLAND    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.01 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TMW     จ่ายปันผล        หุ้นละ 4.15 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 20 ส.ค.       HKCE01    จ่ายปันผล        -
 21 ส.ค.       EPG     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ROCTEC    จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 22 ส.ค.       KYE     จ่ายปันผล        หุ้นละ 29.85 บาท (รอบ เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PINGAN80   จ่ายปันผล        -
            PTL     จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.19 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 23 ส.ค.       SIA19    จ่ายปันผล        -
            TR      จ่ายปันผล        หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 28 ส.ค.       TTT     จ่ายปันผล        หุ้นละ 1.25 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 30 ส.ค.       BYDCOM80   จ่ายปันผล        -
 31 ส.ค.       JSP-W1    เพิกถอนหลักทรัพย์     -

กันยายน 2567
 12 ก.ย.       SINGTEL80  จ่ายปันผล        -
 27 ก.ย.       NINTENDO19  XD          -

ตุลาคม 2567
 09 ต.ค.       MSFT80X   จ่ายปันผล        -

ธันวาคม 2567
 30 ธ.ค.       NINTENDO19  จ่ายปันผล        -

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ