ตลท.จี้ MORE แจงจ่ายเงินล่วงหน้าทั้งก้อนร่วมทุน 200 ลบ.สร้างอาคารสนง.ให้เช่าก่อนตั้ง JV

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday June 21, 2024 10:04 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขอให้ บมจ.มอร์ รีเทิร์น (MORE) ชี้แจงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 1/67 ซึ่งผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตกรณีบริษัทได้จ่ายเงินลงทุนล่วงหน้าทั้งจำนวนรวม 200 ล้านบาท เพื่อร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้าซึ่งกำหนดจัดตั้งแล้วเสร็จในไตรมาส 1/67 แต่ต่อมาขยายเวลาเป็นภายในปี 67 โดยให้ชี้แจงข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 5 ก.ค.67 และขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลงบการเงินของ MORE และติดตามคำชี้แจงของบริษัท

MORE ส่งงบการเงินไตรมาส 1/67 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตกรณีบริษัทได้จ่ายเงินลงทุนล่วงหน้า 200 ล้านบาท เพื่อร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้าที่ดำเนินโครงการแห่งหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะหาผู้ร่วมทุนและดำเนินการจัดตั้งกิจการร่วมค้าให้เสร็จภายในไตรมาส 1/67 แต่ต่อมามีการขยายเวลาการจัดตั้งกิจการร่วมค้าเป็นภายในปี 67

โครงการดังกล่าว คือ โครงการ Grand Ratchada ซึ่งเป็นการก่อสร้างและบริหารจัดการอาคารสูงสำหรับสำนักงานให้เช่า ร้านค้าและโรงแรมซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนรวม 1,550 ล้านบาท โดยผู้ได้รับสิทธิสัมปทานจากภาครัฐในการเช่าพื้นที่เพื่อปลูกสร้างอาคารและจัดหาผลประโยชน์จะถือหุ้น 20% และส่วนที่เหลือ 80% จะระดมทุนจากผู้ลงทุนอื่น ซึ่งบริษัทได้เข้าลงทุน 200 ล้านบาท โดยได้จ่ายเงินลงทุนล่วงหน้าทั้งจำนวนแล้วในเดือนมิ.ย.66 จำนวน 100 ล้านบาท และเดือนธ.ค.66 จำนวน 100 ล้านบาท แต่ต่อมา บริษัท ดิจิตอล พีวี จำกัด มีหนังสือขอขยายเวลาการจัดตั้งกิจการร่วมค้า (JV) เป็นภายในปี 67 เนื่องจากความล่าช้าและขอบเขตงานซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน โดยในระหว่างการจัดหาผู้ร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้ง JV บริษัทจะได้รับผลตอบแทนไม่น้อยกว่า 5% ต่อปี (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.1 และคำชี้แจงของบริษัทลงวันที่ 20 ต.ค.66)

ประเด็นที่ขอให้บริษัท ชี้แจง

1. เหตุผลและความสมเหตุสมผลที่บริษัทจ่ายเงินลงทุนทั้งจำนวนไปก่อนที่ JV จะจัดตั้งแล้วเสร็จ รายละเอียดของผู้รับเงินลงทุนล่วงหน้า มาตรการของบริษัทในการดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าการใช้เงินจำนวนนี้จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์

2. บริษัท ดิจิตอล พีวี จำกัด มีบทบาทอย่างไรในการจัดตั้ง JV เหตุผล ความจำเป็น และความเหมาะสมของการที่บริษัทตกลงที่จะขยายระยะเวลาการจัดตั้ง JV ออกไปเป็นภายในปี 67

3. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทต่อการจ่ายเงินลงทุนล่วงหน้าและการขยายเวลาในการจัดตั้ง JV

4. ผลกระทบต่อบริษัทหากไม่สามารถจัดตั้ง JV ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ