ปฏิทินหุ้น ประจำวันที่ 11 ก.ค. 2567

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday July 11, 2024 08:04 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ปฏิทินหลักทรัพย์รวบรวมจากข่าวที่บริษัทจดทะเบียนแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567

กรกฎาคม 2567
 11 ก.ค.       STANLY    XD       หุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นละ 10.00 บาท (ปันผลพิเศษ) (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ

ITEL-W4 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 12 ก.ค.       GOOG80X   จ่ายปันผล     หน่วยละ 0.00246 บาท
            NDR     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 13 ก.ค.       BROOK-W6   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 15 ก.ค.       BTSGIF    ลดทุนจดทะเบียน  จากหุ้นละ 8.32 บาท เป็นหุ้นละ 8.14 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน

            M-PAT    ลดทุนจดทะเบียน  จากหุ้นละ 9.87 บาท เป็นหุ้นละ 9.84 บาท

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยลงทุน

 16 ก.ค.       JCKH-W1   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 17 ก.ค.       AEONTS    จ่ายปันผล     หุ้นละ 2.95 บาท (รอบ 01 ก.ย. 2566 - 29 ก.พ. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม
 18 ก.ค.       ECF     XW       อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 2 : 1
 19 ก.ค.       PJW-W1    เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 20 ก.ค.       ECL-W4    เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 24 ก.ค.       CN01     XD       -
            META80X   จ่ายปันผล     หน่วยละ 0.0014 บาท
 25 ก.ค.       BLAND    XD       หุ้นละ 0.01 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            LHSC     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1800 บาท (รอบ 01 มี.ค. 2567 - 30 เม.ย. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            QHPF     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.1100 บาท (รอบ 01 มี.ค. 2567 - 30 เม.ย. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ

PPM-W2 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 26 ก.ค.       BKNG80X   จ่ายปันผล     หน่วยละ 0.00371 บาท
            NVDA80X   จ่ายปันผล     หน่วยละ 0.00145 บาท
            STANLY    จ่ายปันผล     หุ้นละ 10.00 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ

หุ้นละ 10.00 บาท (ปันผลพิเศษ) (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ

            IFEC     เพิกถอนหลักทรัพย์  -
            POST     เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 27 ก.ค.       LEO-W1    เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 30 ก.ค.       TMW     XD       หุ้นละ 4.15 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BABA80    จ่ายปันผล     หน่วยละ 0.07173 บาท

สิงหาคม 2567
 01 ส.ค.       EPG     XD       หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            KYE     XD       หุ้นละ 29.85 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PTL     XD       หุ้นละ 0.19 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            SIA19    XD       -
            SINGTEL80  XD       -
            KEX     XR       อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 0.6196 : 1 ราคาจองซื้อ 3.20 บาท (จองซื้อ 21 ส.ค. 2567 - 27 ส.ค. 2567)
            STPI     XR       อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 12 : 1 ราคาจองซื้อ 3.40 บาท (จองซื้อ 20 ส.ค. 2567 - 26 ส.ค. 2567)

PPPM-W4 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

 06 ส.ค.       AJA-W3    ซื้อขายวันสุดท้าย  -
            BEYOND-W2  ซื้อขายวันสุดท้าย  -
            JSP-W1    ซื้อขายวันสุดท้าย  -
 07 ส.ค.       ROCTEC    XD       หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            AJA-W3    XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1.071 ราคาแปลงสภาพ 0.186 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 15 ส.ค. 2567 - 29 ส.ค. 2567)

            BEYOND-W2  XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 10.00 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 15 ส.ค. 2567 - 29 ส.ค. 2567)

            JSP-W1    XE       อัตราส่วน (ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ : หุ้นสามัญ) 1 : 1 ราคาแปลงสภาพ 2.50 บาท

(ยื่นใช้สิทธิ 15 ส.ค. 2567 - 29 ส.ค. 2567)

 09 ส.ค.       LHK     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.11 บาท (รอบ 01 ต.ค. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 15 ส.ค.       MSFT80X   XD       หน่วยละ 0.01016 บาท
            MGI     XW       อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 2.5 : 1
            BCT     จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.40 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 16 ส.ค.       SBUX80X   XD       -
            SGC     XR       อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) 1 : 1
            3K-BAT    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 -31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            BLAND    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.01 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
            TMW     จ่ายปันผล     หุ้นละ 4.15 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 20 ส.ค.       HKCE01    จ่ายปันผล     -
 21 ส.ค.       CN01     จ่ายปันผล     -
            EPG     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            ROCTEC    จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.013 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
 22 ส.ค.       KYE     จ่ายปันผล     หุ้นละ 29.85 บาท (รอบ 01 เม.ย. 2566 - 31 มี.ค. 2567) ปันผลจากกำไรสุทธิ
            PINGAN80   จ่ายปันผล     -
            PTL     จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.19 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 23 ส.ค.       SIA19    จ่ายปันผล     -
            TR      จ่ายปันผล     หุ้นละ 0.05 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 28 ส.ค.       TTT     จ่ายปันผล     หุ้นละ 1.25 บาท ปันผลจากกำไรสะสม
 30 ส.ค.       BYDCOM80   จ่ายปันผล     -
 31 ส.ค.       AJA-W3    เพิกถอนหลักทรัพย์  -

BEYOND-W2 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

JSP-W1 เพิกถอนหลักทรัพย์ -

กันยายน 2567
 03 ก.ย.       SIMAT-W5   เพิกถอนหลักทรัพย์  -
 12 ก.ย.       SINGTEL80  จ่ายปันผล     -
 26 ก.ย.       SBUX80X   จ่ายปันผล     -
 27 ก.ย.       NINTENDO19  XD       -

ตุลาคม 2567
 10 ต.ค.       MSFT80X   จ่ายปันผล     หน่วยละ 0.01016 บาท

ธันวาคม 2567
 30 ธ.ค.       NINTENDO19  จ่ายปันผล     -

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ