ตลท.ให้ EWC เร่งประชุมบอร์ดเพื่อกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยเร็ว

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday June 17, 2008 17:13 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)ขอให้ บมจ. อีสเทิร์นไวร์  (EWC) แจ้งความคืบหน้าในเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) รวมถึงการตรวจสอบการปลอมแปลงหนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจากการประชุมเมื่อวันที่ 6 พ.ค.2551 ผ่านระบบ SETSMART ภายใน วันที่ 20 มิ.ย.2551
จากที่ EWC ได้แจ้งผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2551 ว่าคณะกรรมการสอบสวนและคณะอนุกรรมการ
สอบสวนอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวันที่ 26 พ.ค. 2551 และคาดว่าคณะกรรมการบริษัทจะประชุมพิจารณาผลการตรวจสอบและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 (AGM) ได้ประมาณวันที่ 10 มิ.ย.2551 ตลอดจนคาดว่าจะจัด AGM ได้ประมาณต้นเดือน ก.ค.2551 หรืออาจจะจัดเร็วกว่านั้น ไม่ว่าผลการตรวจสอบจะปรากฏออกมาในทางใด
แต่ขณะนี้ ได้ล่วงเลยวันที่ 10 มิ.ย.2551 มาพอสมควรแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ติดต่อประสานงานกับ EWC หลายครั้งเพื่อให้ EWC แจ้งความคืบหน้าของการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อกำหนดการจัดประชุม AGM แต่ EWC ยังมิได้รายงาน
ความคืบหน้าตามที่สอบถามแต่อย่างใด จึงติดตามความคืบหน้าเพื่อประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลและรักษาสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ