SYSUS เผยใช้ชื่อใหม่ทำธุรกิจ 4 ก.ค.คาดควบรวม ACLS แล้วเสร็จในส.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน Sunday June 21, 2009 17:47 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บล.ไซรัส (SYRUS) เปิดเผยว่า บริษัทจะเปิดดำเนินการภายใต้ชื่อบริษัทใหม่ บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 4 ก.ค.52 หลังจากที่บริษัทได้รับโอนทรัพย์สินจาก บล.ฟินันซ่า ในวันที่ 3 ก.ค.นี้เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของ บล.สินเอเซีย(ACLS) นั้นจะเร่งดำเนินการตามแผนควบรวมกิจการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิ.ค.

ผลจากการควบรวมกิจการครั้งนี้ น่าจะทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของ บล.ฟินันเซีย ไซรัส (ชื่อย่อ FSS) เท่ากับประมาณ 5.9% ทั้งนี้ช่วงระยะเวลา 1-17 มิ.ย.ที่ผ่านมา บล.ฟินันซ่า มีส่วนแบ่งการตลาดเท่ากับ 2.20% บล.สินเอเซีย มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ 2.75% และ บล.ไซรัสมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ประมาณ 1%

อนึ่ง เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.52 ที่ผ่านมา บล.ไซรัส ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 โดยที่ประชุมมีมติให้มีการเปลี่ยนชื่อบล.ไซรัส เป็น บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ระหว่างการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์โดย

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อหุ้นสามัญของ บล.สินเอเซีย พร้อมอนุมัติให้ออกหุ้นเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ไม่เกิน 37 รายให้แก่ธนาคารสินเอเซีย จำนวน 68,452,631 หุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นของ บล.สินเอเซีย จำนวน 10,547,369 หุ้น

และในวันที่ 16 มิ.ย.52 บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) ได้เข้าทำการซื้อหุ้น บล.ไซรัส เป็นจำนวน 59,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น 24.69% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วก่อนลดทุนฯ และต่อมาเมื่อวันที่ 18 มิ.ย.52 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติประชุมให้มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท 2 คน โดยแต่งตั้งให้นายวราห์ สุจริตกุล เป็นกรรมการ และนายช่วงชัย นะวงศ์ เข้าเป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ