ข่าวอินโฟเควสท์
07:47 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Stock Futures สิ้นวันที่ 20 ก.ย. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 20 กันยายน 2562 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญ…
07:46 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม SET50 Index Futures สิ้นวันที่ 20 ก.ย. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 20 กันยายน 2562 ดังนี้ (หน่วย: จำน…
07:45 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม All Futures สิ้นวันที่ 20 ก.ย. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 20 กันยายน 2562 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา)…
07:44 รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 20 ก.ย. 2562   สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 20 กันยายน 2562 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธ…
07:40 รายงานหุ้นถูกชอร์ตเซล ประจำวันที่ 20 กันยายน 2562   หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ มูลค่าการ %ปริมาณการขายชอร์ต ขายซอร์ต ขายชอร์ต เทียบกับปริมาณการซื…

SLP ไตรมาส 1/60 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 15.33 ลบ.

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 07:55:03 น.
บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ
งวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 สรุปได้ดังนี้
สอบทาน/ตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม      (หน่วย : พันบาท)
ไตรมาส 1
ปี      2560      2559

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                          15,329    23,159

กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)                  0.01      0.02

ข่าวที่เกี่ยวข้อง