SKY ไตรมาส 2/60 ขาดทุนสุทธิ 5.97 ลบ.

ข่าวหุ้น-การเงิน 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 08:41 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ

งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 สรุปได้ดังนี้
                                    สอบทาน/ตรวจสอบ
                        สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน   (หน่วย : พันบาท)

                        ไตรมาส 2        งวด 6 เดือน

                   ปี    2560    2559    2560    2559
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ              (5,974)    1,815   (5,573)    3,889
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)         (0.026)   0.0079  (0.0242)   0.0169

เราใช้ cookies เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น การใช้เว็บ ryt9.com ต่อหมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของเราแล้ว