ข่าวอินโฟเควสท์
17:57 7UP และบ.ย่อย ไตรมาส 3/61 ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 22.36 ลบ.   บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัท…
17:54 PRINC และบ.ย่อย ไตรมาส 3/61 ขาดทุนสุทธิลดลงเหลือ 12.72 ลบ.   งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวันท…
17:54 PLE และบ.ย่อย ไตรมาส 3/61 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 49.15 ลบ.   บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย) งว…
17:53 TRUE และบ.ย่อย ไตรมาส 3/61 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 384.57 ลบ.   งวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 สรุปได้ดังนี้ สอบทาน/ตรวจสอบ สิ้นสุดวั…

AIE และบ.ย่อย ไตรมาส 2/61 ขาดทุนสุทธิลดลงเหลือ 2.2 ลบ.

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- อังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 12:49:47 น.
บริษัท เอไอ เอนเนอร์จี จำกัด (มหาชน) แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย)
งวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 สรุปได้ดังนี้
สอบทาน/ตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน      (หน่วย : พันบาท)
ไตรมาส 2                  งวด 6 เดือน

ปี         2561         2560         2561         2560

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                            (2,204)     (50,709)      (8,421)    (149,363)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)                 (0.0005)     (0.0112)     (0.0018)      (0.033)

ADVERTISEMENT