ข่าวอินโฟเควสท์
08:20 ตลท.ย้ายหุ้น SSP เข้าซื้อขายใน SET ตั้งแต่วันพรุ่งนี้   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งว่าหุ้นบมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น (SSP…
08:19 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Precious Metal Futures สิ้นวันที่ 25 มี.ค. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2562 ดังนี้ (หน่วย: …
08:18 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม Stock Futures สิ้นวันที่ 25 มี.ค. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2562 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญ…
08:18 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม SET50 Index Futures สิ้นวันที่ 25 มี.ค. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2562 ดังนี้ (หน่วย: จำน…
08:17 TFEX สรุปปริมาณซื้อขายกลุ่ม All Futures สิ้นวันที่ 25 มี.ค. 62   โดยแบ่งตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2562 ดังนี้ (หน่วย: จำนวนสัญญา)…

RPC และบ.ย่อยปี 61 ขาดทุนที่ 8.92 ลบ. เทียบกับปี 60 ขาดทุนที่ 36.68 ลบ.

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 19:33:44 น.
บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด แจ้งผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย)
งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้
ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม      (หน่วย : พันบาท)
งวด 1 ปี
ปี        2561        2560

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                           (8,917)    (36,675)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)                  (0.01)      (0.03)