ตลท.ขึ้น "SP" หุ้น TUCC วันนี้ หลังก.ล.ต.สั่งแก้ไขงบการเงิน Q2-Q3/55

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday February 7, 2013 09:12 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) และ NP (Notice Pending) หลักทรัพย์ บมจ. ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ (TUCC) ตั้งแต่การซื้อขาย วันที่ 7 ก.พ. 2556 เนื่องจาก ตลาดหลักทรัพย์ได้รับข้อมูลว่า สำนักงาน ก.ล.ต. ได้สั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงิน

โดย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ก.ล.ต. แจ้งให้ TUCC ให้ความร่วมมือแก่ผู้สอบบัญชีในการสอบทานงบการเงินไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2555 โดย TUCC จะต้องนำส่งงบการเงินฉบับแก้ไขที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งเปิดเผยงบการเงินชุดที่แก้ไขดังกล่าวต่อสาธารณชนภายในวันที่ 8 มีนาคม 2556 เนื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต. พบว่า ผู้สอบบัญชีได้เสนอรายงานการสอบทานโดยไม่สามารถให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินดังกล่าว เนื่องจากถูกจำกัดขอบเขตการสอบทานโดยผู้บริหาร ทำให้ผู้สอบบัญชีไม่สามารถหาหลักฐานการสอบทานให้เป็นที่พอใจเกี่ยวกับบัญชีเงินสด รายการซื้อขายที่เป็นเงินสด รายการค่าตอบแทนของผู้บริหาร รายการภาษีอากรที่ถูกเรียกเก็บจากกรมสรรพากร และรายการลูกหนี้การค้าที่ TUCC ได้บันทึกเป็นรายการฝากขายไว้ในปี 2554 และเปลี่ยนเป็นรายการขายเชื่อปกติในปี 2555

ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์จึงขึ้นเครื่องหมาย "SP" เพื่อห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ TUCC ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปได้ศึกษาข้อมูลดังกล่าวประกอบการพิจารณารายงานผู้สอบบัญชี ตัวเลขงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยจะอนุญาตให้ซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ TUCC พร้อมกับการขึ้นเครื่องหมาย NP ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 จนกว่า TUCC จะนำส่งงบการเงินฉบับแก้ไข


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ