ตลท.ให้ TUCC เข้าข่ายถูกเพิกถอน สั่งส่งงบที่แก้ไขภายใน 16 ต.ค.56

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday April 19, 2013 08:56 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)แจ้งว่า ตามที่ ตลท.ให้ บมจ.ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์(TUCC)นำส่งงบการเงินที่สำนักงาน ก.ล.ต.สั่งแก้ไขงวดไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และงวดไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 เพื่อเผยแพร่แก่ผู้ลงทุน โดยหาก TUCC ไม่สามารถนำส่งงบการเงินแก้ไขฉบับดังกล่าวได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด หรือภายในวันที่ 9 เมษายน 2556 จะส่งผลให้หลักทรัพย์ของ TUCC เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บัดนี้ ครบกำหนดระยะเวลาตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดย TUCC ยังคงไม่สามารถดำเนินการนำส่งงบการเงินที่แก้ไขได้ ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความในข้อบังคับที่อ้างถึง ตลาดหลักทรัพย์จึงประกาศว่าหลักทรัพย์ของ TUCC เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน พร้อมทั้งขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2556 และยังคงขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) ห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ดังกล่าวต่อไป

TUCC สามารถดำเนินการให้เหตุแห่งการเพิกถอนหมดไป โดยเร่งนำส่งงบการเงินที่ ก.ล.ต.สั่งแก้ไขโดยเร็ว และไม่เกิน 180 วัน นับแต่วันประกาศเข้าเกณฑ์อาจถูกเพิกถอน โดย TUCC สามารถขอให้ตลาดหลักทรัพย์พิจารณาพ้นเหตุแห่งการเพิกถอน เมื่อบริษัทสามารถส่งงบการเงินภายในเวลาที่กำหนด 2 งวดติดต่อกันภายหลังที่ได้นำส่งงบการเงินงวดที่ล่าช้าหรืองบการเงินที่ ก.ล.ต.สั่งแก้ไขแล้วและรายงานของผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นรายงานประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้

ผู้สอบบัญชีเสนอรายงานแบบมีเงื่อนไขเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน มีข้อบกพร่องในระบบควบคุมภายในหรือระบบบัญชีไม่สมบูรณ์ หรือบริษัทจดทะเบียนไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 2.2 ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน กรณีถูกจำกัดขอบเขตการตรวจสอบโดยการกระทำหรือไม่กระทำของบริษัทหรือผู้บริหาร 2.3 ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง

ทั้งนี้ หาก TUCC ไม่สามารถแก้ไขเหตุแห่งการเพิกถอนให้หมดไป กล่าวคือไม่สามารถนำส่งงบการเงินที่แก้ไขดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ ได้ภายใน 180 วัน หรือภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ตลาดหลักทรัพย์อาจพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของ TUCC จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ