TTL เลิกกิจการสิ่งทอหลังขาดทุนหนักจากน้ำท่วมปี 54 รอหาธุรกิจใหม่

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday May 28, 2014 18:09 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ. ทีทีแอล อุตสาหกรรม (TTL) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท ควินเทตต์ จำกัด ซึ่งบริษัทได้เข้าเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนจานวน 5 ล้านบาท โดยให้กู้เงินจำนวน 12.75 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน

ขณะที่ บริษัทหยุดการผลิตและการดำเนินงานด้านสิ่งทอ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เนื่องจาก มหาอุทกภัยเมื่อเดือนตุลาคม 2554 ซึ่งส่งผลให้เครื่องจักร อุปกรณ์และอาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆในโรงงานถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ท้าให้ต้องปิดการดำเนินงานของโรงงานที่ 2 ธัญบุรีอย่างถาวร และ บริษัทประสบปัญหาการดำเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน อันเนื่องจากเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสามารถซ่อมแซมแก้ไขได้เพียงบางส่วน ไม่สามารถผลิตได้อย่างเช่นอดีตที่ผ่านมาประกอบกับค้าสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าได้ลดลงอย่างมากแม้บริษัทได้พยายามแก้ไขโดยลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้สามารถท้าการผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพดีเช่นในอดีต แต่ก็ไม่สามารถลดสภาวะการขาดทุนได้ ซึ่งจากการวางแผนการดำเนินการผลิตในอนาคตก็ยังไม่สามารถพ้นการขาดทุนได้

บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องปิดโรงงานที่ 1 และหยุดการผลิตดังกล่าวบริษัทจะหยุดรับคำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 โดยยังคงดำเนินการผลิตตามคาสั่งซื้อที่มีอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งสามารถผลิตได้จากวัตถุดิบที่มีอยู่ และบริษัทได้กำหนดแผนรับผิดชอบต่อลูกค้าที่มีคำสั่งซื้อไว้ล่วงหน้าโดยการผลิตสินค้าดังกล่าวให้เสร็จสิ้นก่อน 30 มิถุนายน 2557 หากไม่แล้วเสร็จก็จะมีการจ้างพนักงานชั่วคราวบางส่วนเพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จทุกคำสั่งซื้อที่รับมา ได้ให้ฝ่ายขายเป็นผู้ดำเนินการขายสินค้าให้สอดคล้องกับวัสดุคงเหลือ รวมถึงขายวัสดุคงเหลือโดยวิธีเปิดประมูลสินทรัพย์ส่วนเกินหลังจากหยุดการผลิตด้านสิ่งทอแล้ว ซึ่งคาดว่าจะสามารถจัดการกิจการงานต่างๆให้เสร็จสิ้น ภายในระยะเวลา 6 เดือนหลังจากหยุดการผลิต และบริษัทยังคงมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและอื่นๆ ตลอดระยะเวลา 6 เดือน นี้

และ ประกาศเลิกจ้างพนักงานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 โดยจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานกับพิจารณาให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ และจะทาการจ้างพนักงานชั่วคราวจำนวนหนึ่งสาหรับดาเนินการในส่วนสินค้าที่ต้องรับผิดชอบจากคาสั่งซื้อล่วงหน้าที่รับมา กับการจัดการสินค้าและวัสดุคงเหลือต่างๆให้เสร็จสิ้น ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือน โดยบริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอในการจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายและให้การช่วยเหลือพิเศษแก่พนักงานตามที่กล่าว โดยบริษัทมีการสารองเงินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานไว้อยู่แล้วส่วนหนึ่ง ปรากฎตามงบการเงินระหว่างกาล สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งเงินส่วนที่จ่ายเพิ่ม เป็นเงินนอกเหนือจากที่สำรองไว้เป็นเงินหมุนเวียนของบริษัทนั้น ไม่กระทบสภาพคล่องของบริษัทแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีธุรกิจนาเข้าและส่งออกสินค้าผ่านบริษัท ควินเทตต์ จำกัด(บริษัทถือหุ้นร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด) ดังนั้นการหยุดผลิตและเลิกจ้างพนักงานในส่วนธุรกิจสิ่งทอ มิได้เป็นการเลิกกิจการของบริษัท ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาสรรหาการดำเนินธุรกิจใหม่ในอนาคต โดยจะแจ้งความคืบหน้าของธุรกิจใหม่ให้ทราบเป็นระยะๆ และเชื่อมั่นว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ