ตลท.ให้ ABICO กลับเข้าซื้อขายใน mai ตั้งแต่ 9 ก.พ.

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday January 29, 2015 09:31 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) อนุญาตให้หุ้นบมจ.เอบิโก้ โฮลดิ้งส์ (ABICO) กลับเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ(mai) ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ.นี้ หลังจากที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการเพื่อขอพ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนครบถ้วนแล้ว

ตลท.ระบุว่า ตลาดหลักทรัพย์อนุมัติให้หลักทรัพย์ของ ABICO พ้นเหตุอาจถูกเพิกถอน โดยปลดเครื่องหมาย "SP" (Suspension) และ "NC" (Non-Compliance) รวมทั้งย้ายหลักทรัพย์ ABICO ออกจากกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่แก้ไขการดำเนินงานไม่ได้ตามกำหนด (Non-Performing Group: NPG) และอนุญาตให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของ ABICO ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ.58 เป็นต้นไป

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้ ABICO เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 6 มี.ค.39 เนื่องจากงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.39 มีสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิต่ำกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว โดยต่อมางบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.43 ปรากฏว่าส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบจำนวน 670.31 ล้านบาท และตั้งแต่วันที่ 22 ส.ค.51 ตลาดหลักทรัพย์ได้ถอนชื่อหลักทรัพย์ของ ABICO ออกจากกระดานซื้อขายไปอยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่แก้ไขการดำเนินงานไม่ได้ตามกำหนด (Non-Performing Group : NPG) ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มี.ค.54 ตลาดหลักทรัพย์ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนเพิ่มเติมเนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของ ABICO เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน (ปี 51-53)

ทั้งนี้ ABICO ได้ยื่นคำขอพ้นเหตุอาจถูกเพิกถอนและขอให้เปิดซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยบริษัทได้ปรับปรุงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานแล้ว ดังนี้

ปัจจุบัน ABICO ดำเนินธุรกิจลงทุนในกิจการอื่น โดยมีบริษัทแกนคือบริษัท เอบิโก้ แดรี่ฟาร์ม จำกัด (ADF) ซึ่งเป็น บริษัทย่อยถือหุ้น 100% ดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตนมยูเอชที นมพาสเจอร์ไรส์ และน้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์ ABICO มีบริษัทย่อยอีก 2 แห่งดำเนินธุรกิจจำหน่ายน้ำนมดิบ และให้เช่าอาคารสำนักงาน รวมทั้งมีบริษัทร่วม 1 แห่ง คือ บมจ.มาลีสามพราน (MALEE)

ABICO มีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเป็นเวลา 1 ปีก่อนยื่นคำขอ ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินประจำปี 56 เท่ากับ 18.07 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธ.ค.56 เท่ากับ 422.30 ล้านบาท และบริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในงวดสะสมก่อนยื่นคำขอ ซึ่งพิจารณาจากงบการเงินงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.57 เท่ากับ 34.19 ล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 ก.ย.57 เท่ากับ 501.76 ล้านบาท รวมทั้งสามารถแสดงได้ว่าบริษัทมีฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่มั่นคงตามสภาพธุรกิจของบริษัทไปอย่างต่อเนื่อง

ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน (Strategic Shareholders) ของ ABICO ได้แก่ ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่า 5% ของทุนชำระแล้วและผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 ราย ซึ่งนำหุ้นรวมกัน 129,250,000 หุ้น คิดเป็น 55% ของทุนชำระแล้ว ได้ให้คำรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าจะไม่นำหลักทรัพย์ดังกล่าวของตนออกขายภายใน 1 ปี (Silent Period) นับแต่วันที่หลักทรัพย์ของ ABICO กลับมาซื้อขาย โดยได้รับการผ่อนผันให้เมื่อครบกำหนด 6 เดือน สามารถทยอยขายหลักทรัพย์ดังกล่าวได้ในจำนวน 25% ของจำนวนหลักทรัพย์ที่ถูกห้ามขาย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ