TUF ระงับขายหุ้นเพิ่มทุน หลังบ.ย่อยในสหรัฐถูกสอบกรณีแข่งขันทางการค้า

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday July 23, 2015 07:47 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ (TUF) แจ้งว่าบริษัทได้ตัดสินใจระงับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทออกไปก่อน เนื่องจากมีกรณีที่อาจทำให้ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ หลัง Tri-Union Seafoods LLC (Tri-Union) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่ประกอบธุรกิจอาหารทะเลบรรจุภาชนะผนึกในสหรัฐ ภายใต้แบรนด์ "Chicken of the Sea" ได้รับหมายเรียกจากกระทรวงยุติธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Department of Justice:DOJ) สั่งให้แจงข้อมูลเพื่อใช้ในการสอบสวนการกระทำต่างๆที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอาหารทะเลบรรจุภาชนะผนึกของสหรัฐ ตามกฎหมายว่าด้วยแข่งขันทางการค้า

ทั้งนี้ Tri-Union ได้ให้ความร่วมมือกับการสอบสวนดังกล่าวของ DOJ อย่างเต็มที่ ซึ่งในขณะนี้ทั้งบริษัท และบรรดาบริษัทย่อย ในสหรัฐ ยังไม่ได้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดกฎหมาย หรือกระทำความผิดอาญาแต่อย่างใด อย่างไรก็ดี ขณะนี้บริษัทยังไม่สามารถประเมินได้ว่าหมายเรียกดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท และแผนการซื้อกิจการของบัมเบิ้ล บี หรือไม่ เพียงใด

ดังนั้น จึงได้ตัดสินใจระงับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวไว้ก่อน หากภายหลังจากที่บริษัทได้พิจารณาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้รับคำปรึกษาทางกฎหมายตามที่จำเป็นและสมควรแล้ว บริษัทอาจจะตัดสินใจดำเนินการขายหุ้นดังกล่าว ซึ่งเป็นการเสนอขายครั้งใหม่ก็ได้ ซึ่งหากตัดสินใจจะดำเนินการขายหุ้นครั้งใหม่ บริษัทจะกำหนดวัน Record Date เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย และอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิมต่อหุ้นสามัญใหม่ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิจองซื้อใหม่ และประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งจะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นและร่างหนังสือชี้ชวนฉบับที่ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันแล้วแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ต่อไป

ในส่วนของการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ได้ปัจจุบันได้มีการเปิดให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิสามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.นั้น บริษัทจะประสานงานกับผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่มีชื่อปรากฎอยู่ในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุ้นของบริษัท เพื่อดำเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อต่อไป

อนึ่ง TUF ได้กำหนดการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 795.30 ล้านหุ้น ให้กับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จำนวน 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาหุ้นละ 16 บาท เพื่อระดมทุนประมาณ 400 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 13,200 ล้านบาท รองรับซื้อบัมเบิ้ล บี โดยกำหนดวันจองซื้อวันที่ 20-24 ก.ค.


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ