UMS ขายหุ้น RO ให้"อะธีน โฮลดิ้งส์"แก้ปัญหาส่วนผู้ถือหุ้นติดลบ 184 ลบ.

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday March 1, 2016 10:28 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส (UMS) ชี้แจงแนวทางแก้ไขปัญหาส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบในการเงินปี 58 ด้วยงบการเงินประจำปี 58 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิเป็นจำนวนน 370.2 ล้านบาท และส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ติดลบอยู่เป็นจำนวน 184 ล้านบาท เป็นเหตุให้บริษัทอาจข่ายถูกเพิกถอนหลักทรัพย์

เมื่อปรากฏส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบในงบการเงินปี 58 ดังกล่าวบริษัทจึงมีแนวทางแก้ไขโดยการเพิ่มทุนของบริษัท ด้วยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1559 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 59 โดยกำหนดช่วงการจองซื้อ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 59 นี้

บริษัท อะธีน โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) และเป็นผู้ถือหุ้นเดิมรายใหญ่ของบริษัทโดยถือหุ้นอยู่ 88.68% จะลงทุนจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในวันที่ 4 มีนาคม 59 หากคำนวณเฉพาะการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมรายใหญ่ของบริษัทในส่วนนี้เทียบกับงบการเงินประจำปี 58 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจะกลายเป็นบวก โดยอยู่ที่ประมาณ 133.5 ล้านบาท

ทุนชำระแล้วของบริษัท ภายหลังจากการจองซื้อและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นจากเดิม 76.7 ล้านบาท เป็น 255.75 ล้านบาท โดยจะปรากฏในหนังสือรับรองบริษัทฉบับใหม่ที่นำไปจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ