STAR จะซื้อกิจการ TFEH ผู้ผลิตโซลาร์ฟาร์มด้วยวิธีแลกหุ้นเพิ่มทุน ส่งผลผถห. TFEH เข้าถือ 91.18% ต้องทำเทนเดอร์ฯ

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday July 12, 2016 09:03 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.สตาร์ ซานิทารีแวร์ (STAR) เตรียมออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ 1.75 พันล้านหุ้น เสนอขายหุ้นละ 1.30 บาท ให้กับกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย ฟิวเจอร์ เอ็นเนอร์ยี โฮลดิ้ง จำกัด (TFEH) เพื่อใช้ชำระค่าหุ้นที่บริษัทจะเข้าซื้อกิจการทั้ง 100% ใน TFEH ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยมูลค่า 2.28 พันล้านบาท โดยภายหลังการเพิ่มทุนครั้งนี้ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นของ TFEH เข้ามาถือหุ้นในบริษัทสัดส่วน 91.18% ซึ่งมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด (เทนเดอร์ออฟเฟอร์) ต่อไป

STAR แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญทั้ง 100% ใน TFEH จากนายวัลลภ ยังตรง และผู้ถือหุ้นรายอื่นของ TFEH โดยได้กำหนดอัตราส่วน (Ratio) แลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ 1 หุ้นสามัญของ TFEH ต่อ 214.1983 หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

โดยคณะกรรมการเห็นควรกำหนดให้บริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 1.75 พันล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.70 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลในวงจำกัด (PP) ซึ่งได้แก่ผู้ถือหุ้นของ TFEH ในราคาหุ้นละ 1.30 บาท คิดเป็้นมูลค่ารวม 2.28 พันล้านบาท เพื่อตอบแทนการที่ผู้ถือหุ้น TFEH จะโอนหุ้นของ TFEH ให้แก่บริษัทแทนการชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทด้วยเงินสด

ทั้งนี้ การโอนหุ้นสามัญของ TFEH ให้แก่บริษัท และการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TFEH จะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น ฉบับวันที่ 5 ก.ค.59 เสร็จสมบูรณ์ โดยเบื้องต้นคาดว่ากระบวนการซื้อหุ้นของ TFEH จากผู้ถือหุ้นของ TFEH และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/59 ซึ่งจะทำให้ TFEH มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทต่อไป

บริษัท กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 21 ต.ค.59 เพื่อพิจารณาอนุมัติการทำรายการดังกล่าว

STAR ระบุว่าการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้น TFEH เนื่องจากเห็นว่าจะเป็นการขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจด้านพลังงานที่มีเสถียรภาพ และช่วยสร้างกระแสเงินสดรับให้แก่บริษัทในจำนวนที่แน่นอน เพราะบริษัทย่อยของ TFEH มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว นอกจากนี้ยังจะช่วยสร้างโอกาสให้บริษัทเข้าไปลงทุนเพิ่มในกิจการพลังงานได้โดยง่าย เพราะ TFEH เป็นผู้มีประสบการณ์ทางธุรกิจ และมีประวัติการดำเนินธุรกิจพลังงานมาต่อเนื่องหลายปี ในทางกลับกันการขยายลงทุนในธุรกิจพลังงาน จะช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงกิจการเดิม ซึ่งขาดทุนต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตามก่อนการดำเนินการเพิ่มทุน บริษัทจะลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย หลังจากนั้นจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1.34 พันล้านบาท จากเดิมที่ 118.52 ล้านบาท โดยออกหุ้นใหม่ 1.75 พันล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.70 บาท เพื่อจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้น TFEH เพื่อตอบแทนในการชำระค่าหุ้น ในราคาหุ้นละ 1.30 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 2.28 พันล้านบาท

ทั้งนี้ ภายหลังกระบวนการดังกล่าวดำเนินการแล้วเสร็จตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในการซื้อขายหุ้น และได้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทให้กับ TFEH แล้ว กลุ่มผู้ถือหุ้นของ TFEH จะเข้ามาถือหุ้นในบริษัทรวมกันคิดเป็น 91.18% ทำให้มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมด (Mandatory Tender Offer(MTO)) และเนื่องจากเป็นกรณีที่เป็นการได้มาโดยการแลกเปลี่ยนกับหุ้นของบริษัทอื่น ดังนั้น เกณฑ์การกำหนดราคาการทำ MTO จะประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงิน อย่างไรก็ตามราคา MTO จะไม่ต่ำกว่า 1.30 บาท/หุ้น ซึ่งคาดว่าการทำ MTO จะเกิดในช่วงที่ผู้ถือหุ้นของ TFEH ได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามที่กำหนดถูกต้องครบถ้วน และบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วสำหรับหุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TFEH แล้วเสร็จ

สำหรับ TFEH เป็น Holding Company ที่ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจที่ดำเนินงานด้านการพัฒนา และบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทางเลือก โดยมีการลงทุนในบริษัทย่อยจำนวน 9 แห่ง โดยปัจจุบันมีการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 3 โครงการ ซึ่งได้มีการจำหน่ายไฟฟ้า มีกำลังการผลิตรวม 40 เมกะวัตต์ ผ่านการลงทุนโดยบริษัทย่อย 3 แห่ง ส่วนบริษัทย่อยจำนวน 6 แห่ง ไม่ได้ดำเนินกิจการใดๆ และอยู่ระหว่างการขออนุมัติการเลิกบริษัท


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ