(เพิ่มเติม) AQUA จะใช้เงินไม่เกิน 220 ลบ.ซื้อหุ้นคืนจากตลท.ไม่เกิน 5.99% ตั้งแต่ 12 ก.ย.59-11 มี.ค.60

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday August 29, 2016 09:37 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.อควา คอร์เปอเรชั่น (AQUA) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 ส.ค. อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทเพื่อการบริหารทางการเงิน ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 220 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนประมาณไม่เกิน 275 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นประมาณ 5.99% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยจะเป็นการเข้าซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย.59 ถึงวันที่ 11 มี.ค.60

สำหรับวิธีการจำหน่ายและตัดหุ้นที่ซื้อคืน จะเป็นการขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และแจ้งให้ทราบต่อไป โดยการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนจะกระทำภายหลัง 6 เดือนนับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี

วัตถุประสงค์ในการซื้อหุ้นคืนครั้งนี้ เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท อันจะมีผลทำให้อัตราส่วนทางการเงิน รวมถึงอัตราผลตอบแทนแก่ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และ อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งเกิดจากจำนวนหุ้นที่ลดลงเมื่อบริษัททำการซื้อหุ้นคืน ปัจจุบันราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี ทำให้บริษัทเห็นโอกาสของผลตอบแทนจากการบริหารสภาพคล่องที่ค่อนข้างสูง เป็นการแสดงถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของการสร้างรายได้และกำไรในอนาคตของบริษัทอีกด้วย

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับคือ เมื่อบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผล ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลสูงขึ้น เนื่องจากหุ้นที่บริษัทซื้อคืนจะไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และยังทำให้ตัวเลขทางการเงินของอัตราผลตอบแทนแก่ส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น เพิ่มสูงขึ้น ตัวเลขปัจจัยพื้นฐานของบริษัทดีขึ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับกำไรจาก Capital Gain ในอนาคต ซึ่งปริมาณหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ลดลงจะส่งผลให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพมากขึ้น และสามารถลดความผันผวนของราคาหุ้นได้โดยเฉพาะปัจจุบันที่ภาวะตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีความผันผวนสูงอยู่

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้ง พล.ต.ท. วิบูลย์ บางท่าไม้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณค่าตอบแทน แทนนาย วัชรกิติ วัชโรทัย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 26 ส.ค.59 เป็นต้นไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ