บอร์ด CWT อนุมัติบ.ย่อยเข้าลงทุน 49%ใน"บลู โซลาร์ฟาร์ม 3" ขนาด 5 MW COD 30 ธ.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday November 23, 2016 09:24 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ. ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป (CWT) แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมติให้บริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ บริษัท ชัยวัฒนา กรีน เพาเวอร์ จำกัด (CWTG) เข้าลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัท บลู โซลาร์ฟาร์ม 3 จำกัด “BSF3" จำนวนไม่เกิน 49% ซึ่งจะเท่ากับ 588,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เท่ากับ 58,800,000 บาท โดยในวันที่ทำบันทึกข้อตกลงโครงการดังกล่าวเมื่อเดือนตุลาคม 2559 ได้ชำระเงินมัดจำเป็นจำนวน 20,000,000 บาท คงเหลือค่าหุ้นเพิ่มทุนเป็นจำนวน 38,800,000 บาทโดยบริษัทจะดำเนินการเข้าลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนภายในเดือน พฤศจิกายน 2559

บริษัท บลู โซลาร์ฟาร์ม 3 จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิต และจำหน่ายไฟฟ้าที่ได้มาจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm) ซึ่งเป็นโครงการ Solar Farm ขนาด 5 MW ได้ดำเนินการทำประชาคมเรียบร้อยแล้ว และเป็นโครงการที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำสัญญากับการไฟฟ้าจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) รวมทั้งได้รับผลการพิจารณาการรับซื้อไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วเมื่อเดือน มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการดังกล่าวข้างต้นถือเป็นโอกาสในการลงทุนในอนาคตของบริษัทอีกทางหนึ่ง และเป็นทางเลือกใหม่ในการเพิ่มรายได้ และ สามารถสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทนอกเหนือไปจากธุรกิจเดิมของบริษัท

ปัจจุบันการเข้าทำ Due Diligence ในโครงการดังกล่าวดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และพิจารณาแล้วว่า โครงการดังกล่าวเป็นรายการที่เหมาะสม โดยมีกำหนดจ่ายไฟ SCOD วันที่ 30 ธันวาคม 2559 นี้

สำหรับแหล่งที่มาของเงินเข้าลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มทุนสำหรับโครงการดังกล่าว จำนวน 38.80 ล้านบาท จะมาจากเงินทุนหมุนเวียนของ บจ.ชัยวัฒนา กรีนเพาเวอร์ 100%

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่าการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น เป็นการทำรายการที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นการลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพ ซึ่งจะสามารถสร้างกำไรอย่างต่อเนื่อง และนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงมีมติอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ