EASON ทุ่ม 300 ลบ.ซื้อหุ้น 14.28% ใน"แอดวานซ์ เพาเวอร์ฯ"ขยายธุรกิจสร้าง-บริหารโรงไฟฟ้า

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday December 16, 2016 17:19 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายณัฐพล เอกแสงกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.อีซึ่น เพ้นท์ (EASON) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติการลงทุนเพิ่มในบริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด (APCON) โดยซิ้อหุ้นสามัญของ APCON จำนวน 1 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 14.28% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ APCON ในราคาหุ้นละ 300 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 300 ล้านบาท จากราซา อินเวสเม้นท์ พีทีอี ลิมิเต็ด (ประเทศสิงคโปร์) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มขอบเขตการดำเนินธุรกิจของบริษัทในธุรกิจอื่นและจะเป็นการขยายตัวของรายได้ในอนาคต

บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์ คอนเวอร์ชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจบริการออกแบบ จัดหาและก่อสร้างงานระบบวิศวกรรม การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า งานบริหารด้านปฏิบัติการเดินเครื่องและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 7 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

ในปี 58 (1 ม.ค.-30 ม.ค.58) APCON มีรายได้รวม 360.63 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 61.92 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธ.ค.58 หุ้นของ APCON มีมูลค่าทางบัญชีในอัตราหุ้นละ 121 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้ประเมินมูลค่าหุ้นโดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนตลอดจนข้อมูลสำคัญอื่นประกอบกันแล้ว

การที่ EASON ตกลงซื้อขายหุ้นของ APCON ในราคาสูงกว่ามูลค่าทางบัญชี โดยพิจารณาจากรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในอนาคตและการรับจ้างบริหารจัดการโรงไฟฟ้าของ APCON ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนตลอดจนข้อมูลสำคัญอื่นประกอบกันแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการดำเนินงานและโอกาสทางธุรกิจของ APCON อยู่ในระดับที่น่าพอใจและมีศักยภาพที่จะสร้างผลกำไรตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้คุ้มค่ากับการลงทุน

ขณะที่ EASON จะได้ธุรกิจที่มีศักยภาพเข้ามาซึ่งจะเป็นการเพิ่มขอบเขตการดำเนินธุรกิจของบริษัทในธุรกิจอื่น การขยายตัวของรายได้ในอนาคตและเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านรายได้ของบริษัทจากการพึ่งพิงอุตสาหกรรมยานยนต์ สีเคลือบบรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการทำรายการในครังนี้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทเนื่องจาก APCON เป็นผู้ดำเนินธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและสอดคล้องกับการเติบโตในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ หากผลประกอบการของ APCON มีแนวโน้มที่ดีตามที่คาดการณ์ไว้ จะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมผลประกอบการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ