TTL ยื่นหนังสือขอซื้อหุ้นใน 2 บริษัททำธุรกิจให้บริการรถเช่ามองรับผลบวกจากท่องเที่ยวบูม

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday December 19, 2016 11:11 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ทีทีแอล อุตสาหกรรม (TTL) แจงอยู่ระหว่างเร่งสรรหาธุรกิจใหม่ตามกรอบเวลาที่กำหนด แม้ยังไม่มีข้อสรุปเรื่องการสรรหาธุรกิจใหม่ที่ชัดเจนในขณะนี้ แต่ก็มีแนวโน้มและทิศทางที่ชัดเจนขึ้นและมีความเป็นไปได้มากขึ้น โดยล่าสุดได้ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงในการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการรถเช่ารวม 2 บริษัท ซึ่งหากมีข้อมูลเพียงพอก็จะนำเสนอข้อมูลต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทยืนยันว่าได้พยายามดำเนินการทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และพยายามเร่งดำเนินการสรรหาธุรกิจใหม่ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดแล้ว แต่ด้วยต้องพิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบ เพื่อสรรหาธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า และเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น จึงต้องใช้เวลาศึกษาประเด็นต่าง ๆ เพิ่มเติม ซึ่งหากมีความคืบหน้าที่ชัดเจนและเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการได้เร่งดำเนินการศึกษาและพิจารณาสรรหาธุรกิจใหม่ ได้แก่ ธุรกิจประเภทให้บริการรถเช่า ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มประสบความสำเร็จและมีความเป็นไปได้สูงในขณะนี้ โดยบริษัทได้ส่งหนังสือแสดงเจตจำนงในการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการรถเช่ารวม 2 บริษัท พร้อมทั้งมีมติแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อเข้าตรวจสอบมูลค่าธุรกิจ ตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบประเด็นทางกฎหมายของทั้ง 2 บริษัทดังกล่าวแล้ว

แม้จะเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถทำให้บริษัทกลับมามีธุรกิจหลักได้โดยเร็วที่สุด แต่ด้วยการทำรายการกับทั้ง 2 บริษัทนั้น เข้าข่ายการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง ซึ่งมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯอีกมาก เมื่อมีข้อมูลที่เพียงพอต่อการพิจารณาและมีมติร่วมลงทุน บริษัทก็จะดำเนินทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ส่วนธุรกิจประเภทศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้า เห็นว่ามีความซับซ้อนและมีมูลค่าเงินลงทุนที่สูงมาก และเมื่อเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงกับผลตอบแทนแล้วถือว่ายังไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ,ธุรกิจประเภทศูนย์ประชมและโรงแรม เห็นว่ายังมีความเสี่ยงที่สูง อีกทั้งผลตอบแทนไม่สูงนัก และใช้ระยะในการคืนทุนหลายปี ซึ่งกว่าที่บริษัทจะนำธุรกิจดังกล่าวมายื่นเป็นธุรกิจหลักที่มีคุณสมบัติที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯได้ อาจต้องใช้เวลาหลายปี

สำหรับธุรกิจประเภทสันทนาการ ที่จะสร้างสวนสนุก แต่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับความสูงเนื่องจากที่ดินของบริษัทอยู่ในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ทำให้มีข้อจำกัดไม่สามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างและเครื่องเล่นที่มีขนาดใหญ่และสูงเกินกว่า 23 เมตรได้ จึงไม่อาจดำเนินการต่อได้ ขณะที่ธุรกิจด้านการศึกษา ได้ศึกษาความเป็นไปได้ด้วยวิธีการร่วมทุนกับผู้ประกอบธุรกิจการศึกษาอยู่แล้วและต้องการขยายกิจการ แต่คณะกรรมการเห็นว่าการดำเนินการยังไม่เป็นประโยชน์แก่บริษัทนัก และในอนาคตอาจพิจารณาจัดตั้งโรงเรียนโดยบริษัทเอง แต่ด้วยข้อจำกัดที่ธุรกิจการศึกษานั้นมีกฎหมายเฉพาะที่ต้องปฏิบัติตาม และตลาดหลักทรัพย์ฯอาจพิจารณาว่ากฎหมายดังกล่าวมีลักษณะที่จำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้น และอาจส่งผลให้ไม่เข้าข่ายเป็นธุรกิจที่มีคุณสมบัติที่จะจดทะเบียนกับตลาหลักทรัพย์ฯได้

ด้านธุรกิจประเภท Vertical Farming ซึ่งจะปลูกผักที่ปลอดสารพิษ/ผักประเภทออแกนิค ที่มีคุณภาพสูงได้เพื่อส่งออก แต่ด้วยมีรายละเอียดเชิงลึกที่ต้องศึกษาหาข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาอีกมาก จึงยังไม่สามารถมีข้อสรุปได้ในขณะนี้

ส่วนธุรกิจพืชพลังงาน เป็นธุรกิจที่ปลูกพืชเพื่อส่งขายโรงไฟฟ้าและโรงงานกระดาษเป็นหลัก ซึ่งหากลงทุนในธุรกิจดังกล่าวจะต้องใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี กว่าจะมีผลการดำเนินงานที่สามารถกลับมายื่นเป็นธุรกิจที่มีคุณสมบัติที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯได้ บริษัทจึงพิจารณาไม่ร่วมลงทุนในธุรกิจดังกล่าว

อนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย SP ห้ามซื้อขายหุ้น TTL ตั้งแต่การซื้อขายเมื่อวันที่ 23 มี.ค.59 เนื่องจากเข้าข่ายเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีสินทรัพย์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในรูปเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสั้น (Cash Company) และอยู่ระหว่างดำเนินการให้มีธุรกิจที่มีคุณสมบัติที่จะจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ

และในกรณีที่ TTL ไม่สามารถดำเนินการให้มีธุรกิจที่มีคุณสมบัติดังกล่าว ภายใน 12 เดือน นับแต่วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯได้รับรายงานแสดงฐานะการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนหลังจากการจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัท (ภายในวันที่ 21 ธ.ค.59) คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจสั่งเพิกถอนหลักทรัพย์ TTL จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ