(เพิ่มเติม) SYNTEC ปันผลงวดที่เหลืออัตรา 0.11 บ./หุ้น จ่าย 26 พ.ค.XD 8 พ.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday March 6, 2017 17:16 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น (SYNTEC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผล ประกอบการของบริษัทงวด 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 240,000,000 บาท ซึ่งได้จ่ายปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับงวด 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2559 ใน อัตราหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 64,000,000 บาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559

และจะจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 176,000,000 บาท โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 (Record Date) และ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

การพิจารณาปันผล
เรื่อง                             : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 06 มี.ค. 2560
ชนิดการปันผล                          : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)           : 11 พ.ค. 2560
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั             : 12 พ.ค. 2560
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                     : 08 พ.ค. 2560
จ่ายให้กับ                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)               : 0.11
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                    : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                          : 26 พ.ค. 2560
จ่ายปันผลจาก                          : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2559 ถึงวัน

ที่ 31 ธ.ค. 2559


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ