ML ปันผลเป็นหุ้น 10:1 และเงินสด 0.01 บ./หุ้น XD 22 มี.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 13:05 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ไมด้า ลิสซิ่ง (ML) แจ้งการพิจารณาปันผล

เรื่อง                             : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                       : 10 มี.ค. 2560
ชนิดการปันผล                          : จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)           : 24 มี.ค. 2560
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั             : 27 มี.ค. 2560
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                     : 22 มี.ค. 2560
จ่ายให้กับ                           : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(หุ้นเดิม :หุ้นปันผล)               : 10 : 1
อัตราการจ่ายปันผลเป็นหุ้น (บาทต่อหุ้น)                : 0.05
อัตราการจ่ายหุ้นปันผล คำนวณจาก                  : มูลค่าที่ตราไว้
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)               : 0.01
อัตราการจ่ายปันผลรวม (บาทต่อหุ้น)                 : 0.06
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                    : 0.50
วันที่จ่ายปันผล                          : 19 พ.ค. 2560
จ่ายปันผลจาก                          : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2559 ถึงวัน
                                ที่ 31 ธ.ค. 2559

แท็ก จ่ายปันผล  

เราใช้ cookies เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น การใช้เว็บ ryt9.com ต่อหมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของเราแล้ว