"ฟิลิป เชียง ชอง แทน"ลาออกจาก CEO INTUCH เหตุมีปัญหาสุขภาพ บอร์ดตั้ง"เอนก พนาอภิชน"รักษาการ

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday May 25, 2017 17:33 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทวันนี้ ได้รับทราบและอนุมัติการขอลาออกของนายฟิลิป เชียง ชอง แทน จากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.60 เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัด และต้องใช้เวลาในการรักษาและพักฟื้นเป็นเวลานาน ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติแต่งตั้งนายเอนก พนาอภิชน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการเงินและบัญชี ดำรงตำแหน่งรักษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.60 เป็นต้นไป

นายฟิลิป ทำงานให้กับบริษัทและกลุ่มอินทัชตั้งแต่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ และได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในวันที่ 31 มี.ค.59 จนถึงปัจจุบัน นายฟิลิป ได้วางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ภายใต้แนวคิด “Connecting Thais for Sustainable Growth" รวมถึงการพัฒนาธุรกิจใหม่ไว้หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสตาร์ทอัพไทย การทำกิจการร่วมค้า การควบรวมกิจการ หรือการสร้างการเติบโตจากธุรกิจปัจจุบัน ซึ่งสามารถต่อยอดไปสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ได้ อาทิ การนำเทคโนโลยีและดิจิตอลมาสร้างมูลค่าและการเติบโตให้ธุรกิจในกลุ่มอินทัช อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้บริโภค และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และการทำประโยชน์ต่อสังคมไทยในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น ทั้งนี้ นโยบายและแนวทางการดำเนินงานต่างๆ ที่นายฟิลิปได้วางรากฐานไว้นั้น จะยังคงดำเนินการต่ออย่างเป็นรูปธรรมตามแผนงานที่วางไว้

ขณะที่นายเอนก พนาอภิชน สำเร็จการศึกษาปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถในสายงานบริหารการเงินและบัญชี โดยร่วมงานกับกลุ่มบริษัทมาแล้ว 25 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการเงินและบัญชี

ทั้งนี้ นายเอนก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จนกว่าคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน (Leadership Development & Compensation Committee) จะทำการสรรหาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทต่อไป


แท็ก (INTUCH)   ผ่าตัด  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ