บอร์ด TPCORP อนุมัติลงทุนหุ้นกู้แปลงสภาพของ SPI 3,539 หน่วย รวมมูลค่า 3.54 ลบ.

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday June 20, 2017 17:36 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ (TPCORP) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2560 มีมติอนุมัติการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกโดย บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิง (SPI) ตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 3,539 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,539,000 บาท

ทั้งนี้ SPI เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น 12.03% การลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพของ SPI ตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งบริษัทถือหุ้นใน SPI จำนวน 437,140 หุ้น คิดเป็น 0.09% ได้สิทธิในการจองซือหุ้นกู้แปลงสภาพตามสัดส่วน จำนวน 3,539 หน่วย

วัตถุประสงค์ของการทำรายการ เพื่อเป็นการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่ลงทุน และเป็นการบริหารเงินสดที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ และคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

หุ้นกู้แปลงสภาพของ SPI ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าที่เสนอขายไม่เกิน 4,000 ล้านบาท จำนวนไม่เกิน 4 ล้านหน่วย วันที่ออกหุ้นกู้ 29 มิ.ย.60 อายุของหุ้นกู้ 7 ปี (29 มิ.ย.60-29 มิ.ย.67) วันครบไถ่ถอน 29 มิ.ย.67 อัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อปี วันกำหนดชำระดอกเบี้ย ปีละ 4 ครั้ง ในวันที่ 29 มี.ค., 29 มิ.ย., 29 ก.ย. และ 29 ธ.ค.ของทุกปี โดยวันกำหนดชำระดอกเบี้ย งวดแรกในวันที่ 29 ก.ย.60 และงวดสุดท้าย คือ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ

สัดส่วนการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 123.508575 หุ้นเดิม : 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ (กรณีมีเศษจากการคำนวณให้ตัดทิง: ทุกกรณี) สิทธิในการจองซื้อ หุ้นกู้แปลงสภาพ 3,539 หน่วย ราคาหน่วยละ 1,000 บาท

ในกรณีที่บริษัทฯ ใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ราคาแปลงสภาพ 45 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ อัตราส่วนการแปลงสภาพ 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ : 22.222222 หุ้นสามัญ บริษัทฯ สามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ เท่ากับ 78,644 หุ้น โดยบริษัทไม่ต้องจ่ายเงินลงทุนเพิ่มในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญดังกล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ