บอร์ด OCC อนุมัติลงทุนหุ้นกู้แปลงสภาพของ SPI จำนวน 2,401 หน่วย รวมมูลค่า 2.4 ล้านบาท

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday June 20, 2017 17:50 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.โอซีซี (OCC) เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมครั้งที่ 4/2560 วันนี้ (20 มิ.ย.) อนุมัติการลงทุนในหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกโดย บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง (SPI) จำนวน 2,401 หน่วย ในราคาหน่วยละ 1,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 2,401,000 บาท โดยเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น 0.06% ใน SPI ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน โดย SPI เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน OCC จำนวน 12.73%

วัตถุประสงค์ของการทำรายการ เพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทที่ลงทุน โดยคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

สำหรับหุ้นกู้แปลงสภาพของ SPI ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 เป็นหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดระบุชื่อผู้ถือ มีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัท ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าที่เสนอขายไม่เกิน 4,000 ล้านบาท จำนวนไม่เกิน 4 ล้านหน่วย วันที่ออกหุ้นกู้ 29 มิ.ย.2560 อายุของหุ้นกู้ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 29 มิ.ย.2567 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.70 ต่อปี วันกำหนดชำระดอกเบี้ย ปีละ 4 ครั้ง ในวันที่ 29 มี.ค. , 29 มิ.ย. ,29 ก.ย. และ 29 ธ.ค. ของทุกปี โดยวันกำหนดชำระดอกเบี้ย งวดแรกในวันที่ 29 ก.ย.2560 และงวดสุดท้าย คือ วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ

สัดส่วนการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 123.508575 หุ้นเดิม : 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ สิทธิในการจองซื้อ หุ้นกู้แปลงสภาพ 2,401 หน่วย ราคาหน่วยละ 1,000 บาท

ในกรณีที่บริษัทใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ ราคาแปลงสภาพ 45 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ อัตราส่วนการแปลงสภาพ 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 22.222222 หุ้นสามัญ บริษัทสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ เท่ากับ 53,355 หุ้น โดยบริษัทไม่ต้องจ่ายเงินลงทุนเพิ่มในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญดังกล่าว


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ