SIS เผยผู้ถือหุ้นใหญ่จะทำเทนเดอร์ฯหุ้นส่วนที่เหลือ 52.6% ที่หุ้นละ 7 บาท,ไม่มีแผนเพิกถอนจากตลท.

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday September 14, 2017 07:53 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) (SIS) เผยว่าบริษัทได้รับแจ้งความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัทโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) จากบริษัท ไทยอัลลิแอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ของบริษัท เอสไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน SIS จำนวน 165.62 ล้านหุ้น หรือราว 47.3% นอกจากนี้ยังมีกรรมการบริหารอีก 2 คนของบริษัท เอสไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนลฯ ถือหุ้นใน SIS อีกราว 486,562 หุ้น หรือราว 0.1%

กรณีดังกล่าวส่งผลให้บริษัท ไทยอัลลิแอนซ์ จำกัด จะทำคำเสนอซื้อหุ้นส่วนที่เหลือราว 184.1 ล้านหุ้น หรือราว 52.6% ในราคาหุ้นละ 7 บาท รวมเป็นมูลค่าประมาณ 1.29 พันล้านบาท อย่างไรก็ตามราคาการทำคำเสนอซื้อหุ้นอาจถูกปรับขึ้นได้ตามภาวะตลาดหุ้น ในอัตราไม่เกิน 10% ของราคาการทำคำเสนอซื้อ ซึ่งจะทำให้มูลค่ารวมสูงสุดของราคาการทำคำเสนอซื้อจะมีมูลค่าทั้งสิ้น 1.42 พันล้านบาท

การทำคำเสนอซื้อหุ้น SIS ครั้งนี้ เนื่องจากบริษัท เอสไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนลฯ และบริษัทย่อย มีความประสงค์ที่จะเข้าซื้อและเข้าถือหุ้นใน SIS ในจำนวนที่มากกว่า 51% ซึ่งหากดำเนินการสำเร็จจะทำให้ SIS กลายเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เอสไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนลฯ โดยทางอ้อม อย่างไรก็ดี หากการทำคำเสนอซื้อไม่สำเร็จตามเงื่อนไขของจำนวนหุ้นที่รับซื้อขั้นต่ำ ผู้ทำคำเสนอซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหุ้น SIS

ก่อนการทำคำเสนอซื้อหุ้น SIS ผู้ทำคำเสนอซื้อจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับก่อน ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นก่อนหรือภายใน เดือนพ.ย.60 คือ ผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสไอเอส อินเตอร์เนชั่นแนลฯ มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของ SIS และไม่มีผลกระทบเชิงลบที่มีนัยสำคัญเกิดขึ้นกับ SIS โดยผลกระทบเชิงลบที่มีนัยสำคัญ ได้แก่ เหตุการณ์ ข้อเท็จจริง สภาวะ หรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่จะเป็นหรือมีแนวโน้มที่คาดการณ์ได้ว่าจะส่งผลกระทบในเชิงลบ ต่อธุรกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือสินทรัพย์ของ SIS ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ทั้งนี้ เหตุหรือการกระทำดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผลจากการกระทำของกลุ่ม SIS หรือเหตุใด ๆ ซึ่งรวมถึงการกระทำใด ๆ โดย SIS หรืออาจส่งผลกระทบ ทำให้ราคาหุ้นของ SIS ที่ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ณ ปัจจุบัน ผู้ทำคำเสนอซื้อไม่มีความประสงค์ที่จะขายสินทรัพย์หลักของ SIS หรือเปลี่ยนแปลงลักษณะการประกอบธุรกิจของ SIS อย่างมีนัยสำคัญ หรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนของ SIS ภายหลังการทำคำเสนอซื้อ ทั้งนี้ ผู้ทำคำเสนอซื้อยังมีความประสงค์ที่จะคงสถานะการเป็นบริษัทจดทะเบียนของ SIS ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมถึงคงสัดส่วนการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง ราคาหุ้น SIS ปิดตลาดเมื่อวานนี้อยู่ที่ 7.85 บาท


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ