ตลท. ขึ้น SP หุ้น CHUO เช้านี้กรณีก.ล.ต. แจ้ง CHUO ให้ความร่วมมือผู้สอบบัญชี-เร่งส่งงบฯ

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday February 2, 2018 09:16 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) ห้ามซื้อขายหุ้นบมจ.ชูโอ เซ็นโก (ประเทศไทย) (CHUO) ตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าวันนี้ (2 ก.พ.) และขึ้นเครื่องหมาย NP (Notice Pending) ตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าวันที่ 5 ก.พ. จนกว่า CHUO จะนำส่งงบการเงินไตรมาส 1, 2 และ 3 ของปี 2559 ฉบับแก้ไขที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต.แจ้งให้ CHUO ให้ความร่วมมือกับผู้สอบบัญชีในการสอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2 และ 3 ของปี 2559 และเร่งส่งงบการเงินฉบับแก้ไขที่ผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีแล้ว เนื่องจากงบการเงินไตรมาส 1 และ 2 ปี 2559 ผู้สอบบัญชีถูกผู้บริหาร CHUO จำกัดขอบเขตการสอบทาน จึงไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอเกี่ยวกับความคุ้มค่าของการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการทำรายการลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 2 แห่งและงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2559 ผู้สอบบัญชีไม่สามารถสอบทานให้ได้หลักฐานที่เพียงพอ ในประเด็นเกี่ยวกับ (1)ความคุ้มค่าของการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการทำรายการลงทุนในบริษัทร่วมจำนวน 2 แห่ง

(2) ความคุ้มค่าของการตัดสินใจของฝ่ายบริหารในการอนุมัติจ่ายเงินมัดจำเพื่อการลงทุนในโครงการ Native based Scene Advertising Digital Solution และ (3) การที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัทย่อยอย่างมีเงื่อนไข เนื่องจากบริษัทย่อยไม่ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และบริษัทย่อยต้องปรับปรุงประสิทธิภาพการควบคุมภายใน เกี่ยวกับการอนุมัติการออกใบแจ้งหนี้ ค่าใช้จ่ายการจ่ายเงิน การเลือกผู้ให้บริการ และการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับภายในประเทศ

นอกจากนี้ ก.ล.ต.เร่งให้ CHUO นำส่งงบการเงินปี 2559 งบการเงินไตรมาส 1, 2 และ 3 ปี 2560 ต่อ ก.ล.ต. พร้อมเปิดเผยต่อสาธารณชนโดยเร็วที่สุด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ