IEC เผยผลอุทธรณ์กลับมติเดิม ส่งผลให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ารับจดทะเบียนลดทุน-เพิ่มทุน-กรรมการ

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday August 6, 2018 09:18 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริง (IEC) แจ้งว่าตามที่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 ต.ค.60 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 6 คน, ลดทุน-เพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ของบริษัท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ หุ้นละ 0.0125 บาท โดยได้กำหนดวันจองซื้อและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ในระหว่างวันที่ 23-29 พ.ย.60 ซึ่งบริษัทได้ยื่นคำขอจดทะเบียนกรรมการเข้า, คำขอลดทุนจดทะเบียน, คำขอเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามขั้นตอนของกฎหมายต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไว้เป็นที่เรียบร้อยต่อมาเมื่อวันที่ 21 พ.ค.61 นายทะเบียนฯ ได้มีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนคำขอจดทะเบียนดังกล่าวของบริษัท

บริษัทไม่เห็นด้วยกับคำสั่งที่ไม่รับจดทะเบียนดังกล่าวของนายทะเบียน บริษัทจึงได้ใช้สิทธิยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวของนายทะเบียนฯ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตามมาตรา 187 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

บัดนี้ เมื่อวันที่ 3 ส.ค.61 บริษัทได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ถึงผลการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ว่ารัฐมนตรีฯในฐานะผู้มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ ได้วินิจฉัยอุทธรณ์แล้ว มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งไม่รับจดทะเบียนกรรมการเข้า, คำขอลดทุนจดทะเบียน, คำขอเพิ่มทุนจดทะเบียนและให้นายทะเบียนฯ ดำเนินการรับจดทะเบียนต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ