ข่าวอินโฟเควสท์
06:35 G7 Economic Calendar รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2562   วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 (ตามเวลาประเทศไทย) ญี่ปุ่น 06.50 น. ดุลการค้าเดือนก.ย…
06:34 ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT: สัญญาข้าวโพดปิดลบ หลังข้อมูลส่งออกซบเซา   ภาวะตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ CBOT เมื่อวันศุกร์ (18 ต.ค.) สัญญาข้าวโพดปิดลบ หล…
06:20 World Economic Calendar รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2562   วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 (ตามเวลาประเทศไทย) ญี่ปุ่น 06.50 น. ดุลการค้าเดือน…
06:15 ภาวะตลาดทองแดงนิวยอร์ก: ทองแดงปิดบวก 1.5% ขานรับการผลิตภาคอุตสาหกรรมจีนสดใส   สัญญาทองแดงตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อวันศุกร์ (18 ต.ค.) ขานรับรายงาน…
06:03 World Markets: สรุปภาวะตลาดหุ้น น้ำมัน ทองคำ และตลาดเงินต่างประเทศ   ดัชนีและภาวะตลาดหุ้น น้ำมัน ทองคำ และตลาดเงินต่างประเทศ ประจำวันที่ 18 ต.ค…

SE-ED แจ้งยกเลิกร่วมทุน-เลิกกิจการบริษัทย่อย"ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์" ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- เสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 14:51:25 น.

บมจ. ซีเอ็ดยูเคชั่น (SE-ED) แจ้งว่า ตามที่ บริษัทฯ ได้ลงทุนใน บริษัท ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ด้วยทุนจดทะเบียนและทุนรับชำระแล้ว 1,000,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้น 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท หรืออัตราร้อยละ 99.99 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็นต้นมานั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ยกเลิกร่วมทุน และรับทราบการจดทะเบียนเลิกกิจการของกิจการดังกล่าว โดยให้ฝ่ายจัดการดำเนินการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี เพื่อดำเนินการจดทะเบียนเลิกกิจการ เป็นลำดับถัดไป

ทั้งนี้ การยกเลิกร่วมทุน และการจดทะเบียนเลิกกิจการดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน และงบการเงิน ของ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) และร้านหนังสือที่บริษัทฯ ดำเนินกิจการภายใต้ชื่อ ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ แต่อย่างใด เนื่องจากกิจการดังกล่าว ไม่มีผลการดำเนินงานเป็นเพียงการจดชื่อในระบบธุรกิจ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเท่านั้น  บริษัทฯยังมีสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการภายใต้ชื่อ ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์

บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าการยกเลิกการร่วมทุนดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งไม่เข้าข่ายว่าเป็นรายการเกี่ยวโยง ตามประกาศคณะกรรมการการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ . 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง