YUASA จัดซื้อเครื่องอบแผ่นธาตุลบจากบริษัทในกลุ่ม มูลค่า 1.71 ลบ. ช่วยลดต้นทุนการผลิตทางอ้อม

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday December 21, 2018 10:44 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ยัวซ่าแบตเตอรี่ ประเทศไทย (YUASA) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัทจัดซื้อเครื่องอบแผ่นธาตุลบ จากบริษัท เทียนจิน ยัวซ่า แบตเตอรี่ จำกัด มูลค่า 1.71 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ.62

ทั้งนี้ บริษัท จีเอส ยัวซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (GYIN) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งใน YUASA 40.69% และถือหุ้นในบริษัท เทียนจิน ยัวซ่า แบตเตอรี่ จำกัด 81.93%

บริษัทจัดซื้อเครื่องอบแผ่นธาตุลบ ดังกล่าวเพื่อนำไปใช้อบแผ่นธาตุลบของแบตเตอรี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งหากเป็นการสั่งผลิตใหม่จากผู้ผลิตในต่างประเทศ จะมีราคาแพงกว่าที่บริษัทจะจัดซื้อจากบริษัท เทียนจินฯ ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน และเมื่อเปรียบเทียบราคาและอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ จะพบว่าราคาเครื่องอบแผ่นธาตุลบดังกล่าวมีราคาต่ำกว่า

บริษัทต้องการลงทุนจัดซื้อเครื่องอบแผ่นธาตุลบจากบริษัทเทียนจินฯ เพื่อรองรับเครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 16 ปี และมีปัญหาการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการลงทุนดังกล่าวจะสามารถช่วยให้บริษัทลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา พร้อมทั้งยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตทางอ้อมด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ