ข่าวอินโฟเควสท์
13:00 กลุ่มชาวเคิร์ดทำข้อตกลงกับกองทัพซีเรีย เปิดทางกองทัพมุ่งเหนือสกัดตุรกี   กลุ่มชาวเคิร์ดในซีเรียเผยรัฐบาลซีเรียได้ให้ความเห็นชอบที่จะส่งกองทัพมา…
11:05 "ทรัมป์"ย้ำถอนกองทัพสหรัฐออกจากซีเรียถูกต้องแล้ว เปิดทางมหาอำนาจชาติอื่นเข้าแทรกแซง   ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ ได้ออกมาปกป้องการตัด…
10:09 (เพิ่มเติม) จีนเผยยอดการค้าระหว่างประเทศขยายตัว 2.8% ในช่วง 3 ไตรมาสแรก   สำนักงานศุลกากรจีนเปิดเผยว่า ยอดการค้าระหว่างประเทศของจีนยังคงขยายตัว…
09:30 นายกฯอังกฤษเคืองคณะผู้แทนเจรจา EU ยังไม่พอใจข้อตกลง Brexit   นายบอริส จอห์นสัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ได้กล่าวกับคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ว่า ข้อตกลงใ…
09:27 ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งเปิดบวก 212.49 จุด สอดคล้องภูมิภาค   ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดตลาดวันนี้ปรับตัวสูงขึ้น เช่นเดียวกับตลาดหุ้นใน…

VGI ทุ่มงบ 4.62 พันลบ.เข้าซื้อหุ้น PLANB จากผถห.เดิม-หุ้นเพิ่มทุน รวมสัดส่วน 18.59% คาดดีลเสร็จวันนี้

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พุธที่ 27 มีนาคม 2562 08:11:31 น.

บมจ.วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย (VGI) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (26 มี.ค.) อนุมัติเข้าลงทุนในบมจ.แพลน บี มีเดีย (PLANB) โดยการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PLANB จำนวน 352,960,736 หุ้น และการซื้อหุ้นเดิมของ PLANB จากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิม รวมจำนวน 368,843,969 หุ้น รวมเป็นหุ้นของ PLANB ที่จะได้มาทั้งหมดจำนวน 721,804,705 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 18.59% ในราคาหุ้นละ 6.40 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,619,550,112 บาท

โดยเมื่อวานนี้ บริษัทได้เข้าลงนามในสัญญาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนกับ PLANB  และสัญญาซื้อขายหุ้นเดิมกับนายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ และนายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์  ซึ่งเป็นสัญญาแบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน โดยการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PLANB และการซื้อขายหุ้นเดิมจะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดตามที่ระบุในสัญญาดังกล่าวสำเร็จครบถ้วน หรือได้รับการผ่อนผันจากคู่สัญญาฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นเดิมจะเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 27 มี.ค.62

สำหรับการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของ PLANB ประกอบด้วย 1. บริษัท แพลน บี อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด 2.บริษัท เอ๊าท์ดอร์ มีเดีย อินเวสเม้นท์ จำกัด ซึ่งทั้ง 2 บริษัทเป็นบริษัทซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในฮ่องกง โดยมีนายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ถือหุ้นทางอ้อมในสัดส่วน 100% 3.นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ และ 4.พีที อีลัง มาโคตา เทคโนโลยี ทีบีเค (Emtek) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอินโดนีเซีย โดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ Emtek ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ PLANB ที่จะออกและเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (PP) ตามแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 352,960,736 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 9.09% ในราคาหุ้นละ 6.40 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,258,948,710.40 บาท และจะเข้าซื้อหุ้น PLANB จากผู้ถือหุ้นเดิมผ่านกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board)  คิดเป็นสัดส่วน 9.50%  ในราคาหุ้นละ 6.40 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,360,601,401.60 บาท โดยการซื้อหุ้นเดิมของ PLANB จะเกิดขึ้นภายหลังธุรกรรมการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PLANB เสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

สำหรับเงินลงทุนจะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานของบริษัท และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินสำหรับการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ PLANB และการซื้อหุ้นเดิมของ PLANB จากผู้ขาย ทั้งนี้ เงื่อนไขการกู้ยืมเงินเพื่อมาชำระค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีเงื่อนไขที่จะกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และสิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ภายหลังการเข้าถือหุ้นของ VGI ใน PLANB ครั้งนี้ จะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใหญ่ใน PLANB เป็นดังนี้ นายปรินทร์ โลจนะโกสินทร์ ลดถือหุ้นเหลือ 25.86% จากเดิม 28.45% , VGI  ถือหุ้น 18.59% ,บริษัท แพลน บี อินเวสเม้นท์ โฮลดิ้ง จำกัด ลดถือหุ้นเหลือ 5.56% จากเดิม 11.30% , นายพินิจสรณ์ ลือชัยขจรพันธ์ ลดถือหุ้นเหลือ 3.62% จากเดิมที่ 7.25% และ CLSA LIMITED ซึ่งเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Emtek ลดถือหุ้นเหลือ  4.79% จากเดิมที่ 6.92%

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าทำสัญญาความร่วมทางธุรกิจ (Business Collaboration Agreement) กับ PLANB ซึ่งสัญญาดังกล่าวได้กำหนดกรอบความร่วมมือระหว่างบริษัท กับ PLANB ในการดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยทั้งที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งมีสาระสาคัญ คือ บริษัท และ PLANB จะหารือแนวทางเพื่อนำความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่ายในธุรกิจสื่อโฆษณา และธุรกิจอื่น ๆ ที่แต่ละบริษัทมีความชำนาญมาร่วมกันพัฒนาธุรกิจสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยาและสามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน

บริษัท และ PLANB จะหารือแนวทางเพื่อจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรสื่อโฆษณาร่วมกัน (Joint Sourcing) เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันยังจะช่วยให้เกิดการประหยัดต่อขนาด (Economies of scale) ที่ดีขึ้นและช่วยลดต้นทุนที่ซ้าซ้อนระหว่างกันได้

บริษัท และ PLANB จะหารือแนวทางเพื่อดำเนินการทางการตลาดร่วมกัน เช่น การ Cross-Selling สื่อโฆษณาให้แก่ลูกค้า และ/หรือการซื้อขายสื่อโฆษณาระหว่างกัน นอกจากนี้ บริษัท และ PLANB อาจร่วมนำเสนอสื่อโฆษณาภายใต้แพ็คเกจการขายร่วมกัน เพื่อนำเสนอสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยที่มีความหลากหลายและครบวงจรยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทเห็นว่าการเข้าซื้อหุ้น PLANB ครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในเชิงกลยุทธ์ให้กับทั้งสองบริษัทผ่านการรวมเครือข่ายและรูปแบบของสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) โดยความร่วมมือทางธุรกิจดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ที่สำคัญต่อบริษัท และผู้ถือหุ้น

ด้าน PLANB แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้  อนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 352,960,736 หุ้น พาร์หุ้นละ 0.10 บาท ให้แก่ VGI  ในอัตราหุ้นละ 6.40 บาท โดยหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งความร่วมมือระหว่าง PLANB และ VGI ครั้งนี้จะทำให้สามารถลดต้นทุน และสร้างผลกำไร อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังอนุมัติการขายหุ้นสามัญของบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) ให้แก่บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) จำนวน 5,080,000 หุ้น คิดเป็น 20% ของทุนชำระแล้วของ BMN ในราคาหุ้นละ 53 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 269,240,000 บาท ซึ่งมีผลทำให้ BMN สิ้นสภาพการเป็นบริษัทร่วมของบริษัท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง