CIMBT เผย "กิตติพันธ์" ขอขยายเวลาการลาพักออกไปอีก 2 เดือนถึงสิ้นพ.ค.62

ข่าวหุ้น-การเงิน 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 14:24 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) แจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการธนาคาร ในการประชุมพิเศษครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง เอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารในระหว่างที่นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ ลาพักเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ตามที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว นั้น

เนื่องจากนายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ ขอขยายระยะเวลาการขอลาพักเป็นการชั่วคราวจากการทำหน้าที่ในบทบาทของกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออกไปอีก 2 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการธนาคารในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 จึงได้มีมติอนุมัติตามที่นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ ยื่นขอและอนุมัติขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเอ็นจิก โอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด ออกไปอีก 2 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ