CIMBT ตั้ง"อดิศร เสริมชัยวงศ์" รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช่วง 1-31 พ.ค.62

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday May 2, 2019 17:36 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส (Deputy CEO) ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย และรับหน้าที่ดูแลโครงการ Fast Forward ให้ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ไม่รวมถึงตำแหน่งกรรมการ) แทนนายโอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด ในระหว่างที่นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลาพักเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยการแต่งตั้งดังกล่าวได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2562

ทั้งนี้ นายโอมาร์ ซิดดิก บิน อามิน โนเออร์ ราชิด จะยังคงดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของธนาคารต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ