SCC โยกย้าย-แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ดึง"ธนวงษ์ อารีรัชชกุล"นั่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ มีผล 1 ต.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 14:33 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติโยกย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ดังนี้

1.นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เป็น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ มีผลวันที่ 1 ก.ค.62 และเป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.62

2.นายชลณัฐ ญาณารณพ รองผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ เป็น รองผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย มีผลวันที่ 1 ต.ค.62

3.นายวิชาญ จิตร์ภักดี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง เป็น กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง มีผลวันที่ 1 ก.ค.62

4.นายสุรชา อุดมศักดิ์ Chief Technology Officer - Innovation and Technology ธุรกิจเคมิคอลส์ เป็น Vice President ธุรกิจเคมิคอลส์ และดูแลงาน Chief Technology Officer - Innovation and Technology อีกตำแหน่งหนึ่ง มีผลวันที่ 1 ก.ค.62


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ