ข่าวอินโฟเควสท์
09:16 ECF จะลงทุน 57.52% ใน"KPN Academy" มูลค่า 460.18 ลบ. พร้อมเพิ่มทุนแลกหุ้นหนุน"ณพ"เข้าถือหุ้นใหญ่ 15.06%   บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค (ECF) แจ้งว่…
09:15 JAS แต่งตั้ง"สายใจ คีตสิน" นั่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทน"พิชญ์" มีผล 20 ก.ย.62   บมจ.จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล (JAS) แจ้งว่า ที่ประชุมค…
09:14 จีนกำหนดอัตราค่ากลางเงินหยวนอ่อนค่าลงวันนี้ที่ 7.0734 หยวนต่อดอลลาร์   China Foreign Exchange Trading System (CFETS) รายงานว่า อัตราค่ากลางสกุล…
09:13 ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเปิดลบ 8.05 จุด ขณะนักลงทุนจับตาการค้าสหรัฐ-จีน   ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิดลดลงวันนี้ ในขณะที่นัก…
09:13 ภาวะตลาดหุ้นฮ่องกง: ฮั่งเส็งเปิดบวก 27.95 จุด หลังสหรัฐ-จีนยันเจรจาการค้าเป็นไปอย่างสร้างสรรค์   ดัชนีฮั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงเปิดตลาดแดนบวกวันนี…

(เพิ่มเติม) GPSC จะทำเทนเดอร์ฯหุ้น GLOW ที่เหลือ 69.53 ล้านหุ้น ที่หุ้นละ 90.8136 บาท ในช่วงก.ย.-พ.ย. ก่อนเพิกถอนจากตลท.

ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 14:31:00 น.

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวานนี้ (19 มิ.ย.) อนุมัติการเพิกถอนหุ้นบมจ.โกลว์ พลังงาน (GLOW) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยการเข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นของ GLOW จำนวน 69,530,219 หุ้น คิดเป็น 4.75% ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 90.8136 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,314.29 ล้านบาท

ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ GLOW โดยถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม จำนวนรวม 1,393,334,816 หุ้น คิดเป็น 95.25% โดยการทำคำเสนอซื้อหุ้น GLOW ครั้งนี้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานและมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 24 ส.ค.61 ที่ได้อนุมัติแนวทางในการพิจารณาเพิกถอนหุ้น GLOW จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลท.

อย่างไรก็ตามบริษัทจะทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของ GLOW เพื่อการเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลท. ภายหลังจากเงื่อนไขดังต่อไปนี้สำเร็จครบถ้วน ได้แก่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ GLOW มีมติอนุมัติการเพิกถอนหุ้น GLOW ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลท.ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนเกิน 10% และจะต้องได้รับอนุมัติ และ/หรือผ่อนผันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตลท. สถาบันการเงินและคู่สัญญาอื่น ๆ ตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง (กรณีที่จำเป็น)

สำหรับราคาเสนอซื้อหุ้น GLOW ที่หุ้นละ 90.8136 บาทนั้น อาจมีการปรับราคาเสนอซื้อได้ หาก GLOW มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น , มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ,มีการให้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นตามส่วนจำนวนหุ้นที่ถืออยู่เดิม ตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ

ด้าน GLOW แจ้งว่าได้รับหนังสือจาก GPSC ที่แจ้งความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท เพื่อการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลท.แล้ว ในการนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการเพิกถอนหุ้นของบริษัทออกจากตลท. ตามหนังสือจาก GPSC และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่จำเป็นและสมควร และจะแจ้งมติคณะกรรมการต่อตลท.อีกครั้งในวันนี้ (20 มิ.ย.)

นายชวลิต ทิพพาวนิช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ GPSC เปิดเผยว่า การทำคำเสนอซื้อหุ้น GLOW ครั้งนี้ต้องรอผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของ GLOW และคาดว่าจะสามารถเปิดรับซื้อหุ้นได้ในช่วงเดือนก.ย.-พ.ย.62

"GPSC ในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะเร่งดำเนินการประสานไปยังผู้ถือหุ้นที่เหลือให้มาดำเนินการรักษาสิทธิโดยการทำคำเสนอหุ้น GLOW ครั้งนี้ GPSC จะดำเนินการด้วยความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นรายย่อยของ GLOW ตามหลักธรรมมาภิบาล และเพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกันในการรับรู้มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ เราจะขยายความสามารถในการรองรับการให้บริการ เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานในประเทศ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด"นายชวลิต กล่าว

ปัจจุบัน GPSC อยู่ระหว่างดำเนินการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ เพื่อนำเอาศักยภาพของทั้งสององค์กร (Synergy) มาขับเคลื่อนธุรกิจพร้อมมองหาโอกาสการขยายการลงทุนทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศในอนาคตรวมกันต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง