PTT ปรับเพิ่มวงเงินลงทุนแผนปี 62 เป็น 1.04 แสนลบ.จากเดิม 7.05 หมื่นลบ.

ข่าวหุ้น-การเงิน 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 18:04 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ปตท. (PTT) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันนี้ (20 มิ.ย.) ได้ทบทวนแผนการลงทุน ของปตท. และบริษัท ย่อยที่ ปตท.ถือหุ้น 100% และอนุมัติให้ปรับเพิ่มแผนการลงทุนสำหรับปี 2562 จากจำนวน 70,501 ล้านบาท เป็น 103,697 ล้านบาท โดยแผนการลงทุนส่วนเพิ่มส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม จากการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานทด แทน

                                        หน่วย : ล้านบาท
     ธุรกิจ               ปี 2562       ปี 2562       เพิ่ม/(ลด)

                               (ปรับปรุง)

     ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ          3,920        2,951        (969)
     ธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ        18,702       18,165        (537)
     ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย        2,978         586        (2,392)
     ธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม      6,737       41,175        34,438
     สำนักงานใหญ่และอื่นๆ         1,064         770        (294)
     การร่วมทุนและการลงทุนใน
     บริษัทที่ ปตท.ถือหุ้น 100%       37,100        40,050        2,950

     รวม               70,501       103,697       33,196

แท็ก วิศวกรรม   (PTT)   ปตท.  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ