(เพิ่มเติม) FPT จะขายสินทรัพย์ให้กองทรัสต์ FTREIT มูลค่า 637 ลบ. ,ขายหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 182.62 ล้านหุ้นให้ PP ที่ 17.90 บ./หุ้น

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday July 22, 2019 12:22 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) หรือ FPT เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 19 ก.ค. อนุมัติการเสนอขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT) ซึ่งเป็นอาคารคลังสินค้าจำนวนประมาณ 6 ยูนิต พื้นที่ใช้สอยประมาณ 29,850 ตารางเมตร มูลค่ารวมประมาณ 637 ล้านบาท โดยมีมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สิน ประมาณ 335 ล้านบาท (ณ วันที่ 19 ก.ค.62)

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนจะนำเงินที่ได้เพื่อใช้ในการพัฒนาอาคารโรงงาน/คลังสินค้า และ/หรือ ชำระคืนหนี้บางส่วน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 182,620,600 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนสุดท้ายเป็นราคาที่อยู่ภายใต้กรอบราคาที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติซึ่งได้แก่ ราคา 17.90 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 4.5 ของราคาตลาด ซึ่งถือเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

การเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทต้องการเพิ่มการกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย เพิ่มสภาพคล่องของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท และขยายฐานผู้ถือหุ้นของบริษัท

และบริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนเพื่อนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนไปใช้ เป็นเงินลงทุนสำหรับแผนการขยายธุรกิจของบริษัท และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ทั้งนี้ ระยะเวลาเสนอขาย ชำระราคา และจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2562

นายโสภณ ราชรักษา ผู้อำนวยการใหญ่ ของ FPT เปิดเผยว่า การขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ FTREIT ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการขายสินทรัพย์ชุดใหม่ จากเดิมกำหนดไว้ 14 โรงงาน เป็น 6 คลังสินค้าในพื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมเกือบ 30,000 ตารางเมตร โดยคาดว่าจะดำเนินการขายพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ ได้ภายในปีงบประมาณนี้ และจะรับรู้รายได้ในช่วงครึ่งปีหลัง

สำหรับความต้องการด้านคลังสินค้าประเภทสร้างตามความต้องการ (Build-to-Suit) ยังคงมีลูกค้าขนาดใหญ่จำนวนมากให้ความสนใจและพร้อมให้บริษัทเป็นผู้พัฒนา โดยคาดว่าในปีนี้ บริษัทจะสามารถสร้างการเติบโตให้แก่ธุรกิจได้มากกว่าเป้าหมายเดิมที่กำหนดไว้ที่ 120,000 ตารางเมตรเมื่อต้นปี

ส่วนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับ PP นั้น คาดว่าจะระดมทุนได้ราว 3.2 พันล้านบาท ซึ่งบริษัทได้รับความสำเร็จจากการเพิ่มทุนครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้ยุทธศาสตร์การเป็นผู้นำการให้บริการแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร โดยเงินทุนจากการระดมทุนในครั้งนี้จะนำมาใช้ในการลงทุนและขยายธุรกิจของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มสัดส่วน Free Float และเสริมสภาพคล่องของหลักทรัพย์ภายใต้ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยภายหลังการเพิ่มทุนครั้งนี้ บริษัทจะมีทุนชำระแล้วจำนวน 2,016,762,975 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

สำหรับความคืบหน้าในเรื่องการเข้าซื้อกิจการของบมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ (GOLD) ด้วยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) นั้น บริษัทยังคงเดินหน้าตามแผน โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 ก.ค.62 ของบมจ.ยูนิเวนเจอร์ (UV) มีมติอนุมัติให้จำหน่ายหุ้นสามัญที่ถือครองทั้งหมดใน GOLD เป็นจำนวนประมาณ 39.28% ให้แก่ FPT ผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจ ซึ่งการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ GOLD จะสิ้นสุดในวันที่ 8 ส.ค.62

"การรวมธุรกิจกับ GOLD ในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวที่สำคัญของบริษัทในการต่อยอดธุรกิจเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับแพลตฟอร์มในการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร นอกจากนี้บริษัทยังมองหาโอกาสในการลงทุนและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กรและผู้ถือหุ้น"นายโสภณ กล่าว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ