TFI หยุดการผลิตทั้งหมดชั่วคราวตั้งแต่ต้น ก.ย.62 พร้อมเลิกจ้างพนักงาน 30% เพื่อปรับแผนธุรกิจหลังขาดทุนต่อเนื่อง

ข่าวหุ้น-การเงิน 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 17:45 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ (TFI) เปิดเผยว่า เนื่องด้วยปัญหาด้านเศรษฐกิจทำให้มีการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรมผู้ผลิตฟิล์มบรรจุภัณฑ์ โดยสินค้าฟิล์มบรรจุภัณฑ์นี้อยู่ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงด้านราคาขาย เป็นผลให้ราคาขายฟิล์มบรรจุภัณฑ์ในตลาดใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิตของบริษัทอย่างเป็นนัยส คัญ ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทขาดทุนติดต่อกันหลายปี

จากสภาวการณ์ข้างต้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 25 ก.ค.62 จึงได้มีมติให้บริษัทหยุดการผลิตทั้งหมดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ประมาณต้นเดือน ก.ย.62 เป็นต้นไป พร้อมกับปรับลดจำนวนพนักงานโดยเลิกจ้างพนักงานประมาณ 30% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ โดยจ่ายชดเชยตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.62 เพื่อให้บริษัทปรับปรุงสายการผลิตและพัฒนาการผลิตฟิล์ม ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน เนื่องจากอะไหล่เครื่องจักรบางรายการต้องสั่งทำจากต่างประเทศ โดยบริษัทจะทำการบำรุงรักษาเครื่องจักรที่สามารถเริ่มการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพบางสายการผลิตก่อน และขยายไปสายการผลิตต่อไปเป็นลำดับ ซึ่งบริษัทจะปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับชนิดฟิล์มบรรจุภัณฑ์และกำลังการผลิตต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น การใช้เว็บ ryt9.com ต่อหมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของเราแล้ว