SAMTEL เผยบ.ย่อยได้งานบำรุงรักษาระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง สนามบินสุวรรณภูมิของ AOT มูลค่า 395.32 ลบ.

ข่าวหุ้น-การเงิน 30 กันยายน พ.ศ. 2562 08:43 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.สามารถเทลคอม (SAMTEL) แจ้งว่าบริษัท สามารถคอมเทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นอยู่ 99.99% ได้รับหนังสือตกลงจ้างให้ทำงานตามที่เสนอราคาไว้ และให้ไปทำสัญญาให้บริการและบำรุงรักษาระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (CUTE) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จากบมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ซึ่งมีมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 395.32 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาโครงการ 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 และให้บริษัทย่อยนำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำสัญญา และลงนามในสัญญาต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ