(เพิ่มเติม) CIMBT ตั้ง"อดิศร เสริมชัยวงศ์" นั่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และ CEO มีผล 19 ต.ค.62 แทน"กิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ" ครบวาระ

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday October 21, 2019 11:16 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

(เพิ่มเติม) CIMBT ตั้ง

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) แจ้งว่าตามที่นายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ ได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ไม่รวมถึงตำแหน่งกรรมการ) แทนนายกิตติพันธ์ อนุตรโสตถิ

โดยธนาคารได้ยื่นขอความเห็นชอบการแต่งตั้งนายอดิศร เสริมชัยวงศ์ ตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องไปยังธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ ธปท.ได้อนุมัติตามที่ธนาคารยื่นเรื่องขอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

(เพิ่มเติม) CIMBT ตั้ง

เต็งกู ดาโต๊ะ ศรี ซาฟรูล์ อาซิส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มซีไอเอ็มบี กล่าวว่า คณะกรรมการกลุ่มซีไอเอ็มบีมีความยินดีที่นายอดิศรเข้ามารับบทบาทนี้ ประเทศไทยถือเป็นตลาดสำคัญเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มฯ และการแต่งตั้งผู้บริหารที่มีความสามารถจากภายในองค์กรเองให้ทำหน้าที่นำพาองค์กรไปข้างหน้า ผ่านประสบการณ์อันคร่ำหวอดในอุตสาหกรรมการเงิน และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการมายาวนาน ตลอดจนความรู้ความเข้าใจตลาดในประเทศอย่างลึกซึ้ง ก็จะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนแผนธุรกิจของกลุ่มฯสู่ความเป็นเครือข่ายของกลุ่มซีไอเอ็มบีที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและยั่งยืน เพื่อยืนหยัดที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ลูกค้าต่อไป

การแต่งตั้งครั้งนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระยะยาวในการดูแลให้เครือข่ายของกลุ่มฯในฐานะกลุ่มการเงินชั้นนำระดับอาเซียนดำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแกร่งต่อเนื่อง ท่ามกลางสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่ท้าทายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และจะเป็นแรงสนับสนุนการขับเคลื่อนของกลุ่มฯตามแผนกลยุทธ์ต่างๆที่วางไว้ภายใต้แผนขยายธุรกิจ Forward23 สำหรับปี 2562 - 2566

นายอดิศร เข้าร่วมงานกับกลุ่มซีไอเอ็มบีมาเป็นระยะเวลา 7 ปี เป็นผู้มีประสบการณ์สูงในด้านการเงินการธนาคาร ทั้งการบริหารสินทรัพย์/การลงทุน การบริหารความมั่งคั่ง ธุรกิจรายย่อยและช่องทางการขาย ทั้งตลาดภายในประเทศและภูมิภาค นายอดิศรจะเข้ามาสานต่อพลังการขับเคลื่อนปรับเปลี่ยนองค์กรและต่อยอดความสำเร็จของโครงการ Fast Forward ที่ซีอีโอคนเดิมได้ริเริ่มและดำเนินการคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่อง

ก่อนได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้ นายอดิศร ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และก่อนหน้านั้นดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดธุรกิจรายย่อย โดยในขณะดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของธุรกิจรายย่อยนั้น นายอดิศรได้พลิกฟื้นธุรกิจรายย่อยจากผลประกอบการขาดทุนมาเป็นสายงานธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้สูงสุดให้กับธนาคาร ตลอดจนบริหารธุรกิจรายย่อยให้สามารถสร้างกำไรก่อนหักภาษีภายใต้โครงการ Fast Forward คิดเป็นสัดส่วนกว่าสองในสามของกำไรสุทธิก่อนหักภาษีรวมที่ตั้งเป้าไว้

นอกจากนี้ ในระหว่างรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายอดิศรได้เสริมสร้างการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในธนาคารจนเกิดการทำงานเป็นทีม รวมถึงผลักดันให้พนักงานมีสำนึกรับผิดชอบเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้ดียิ่งขึ้น

"ผมขอขอบคุณคุณกิตติพันธ์ ที่ได้เข้ามาทำหน้าที่ผู้นำ โดยใช้ความรู้ความสามารถอันสูงยิ่งในการปรับเปลี่ยนซีไอเอ็มบี ไทย ความมุ่งมั่นของคุณกิตติพันธ์ในการบริหารงานเพื่อผลประโยชน์ระยะยาวของธนาคารได้สร้างความแข็งแกร่งให้ธนาคารเป็นอย่างมาก คุณกิตติพันธ์ยังได้สร้างรูปแบบการทำงานที่มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นมากขึ้น (Agile) อีกทั้งวางตำแหน่งของธนาคารในจุดที่พร้อมแข่งขันและเติบโตในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผมขอขอบคุณคุณกิตติพันธ์ทั้งในนามส่วนตัวและในนามของคณะกรรมการกลุ่มซีไอเอ็มบี สำหรับความมุ่งมั่นทุ่มเทที่คุณกิตติพันธ์ได้ให้กับธนาคารตลอดมา"เต็งกู ดาโต๊ะ ศรี ซาฟรูล์ อาซิส กล่าว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ