EASON ร่วมถือหุ้น 10% ในบริษัท CAS ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำธุรกิจโรงไฟฟ้า

ข่าวหุ้น-การเงิน Saturday June 20, 2020 14:29 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.อีซึ่น แอนด์ โค (EASON) แจ้งว่า ที่ประชมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัท ซี.เอ.เอส. กรีน เอนเนอร์จี จำกดั (CAS) เพื่อลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้า โดยมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท บริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 100,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของ CAS รวมเป็นเงินลงทุนจำนวน 10 ล้านบาท คาดว่าจะทำรายการภายในเดือนมิ.ย. 63

ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดแก่บริษัทคือ บริษัทจะได้ธุรกิจที่คาดว่ามีศักยภาพเข้ามา เนื่องจากธุรกิจโรงไฟฟ้าถือเป็นธุรกิจที่มีศกยภาพและเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขอบเขตการดำเนินธุรกิจของบริษัทในธุรกิจอื่น และจะเป็นการขยายตัวของรายได้ในอนาคต

โครงสร้างการถือหุ้นของ CAS ประกอบด้วย

1. บริษัท ซี.เอ็ม.เอส. โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น 700,000 หุ้น (70%) เงินลงทุน 70,000,000 บาท

2. บมจ.อีซึ่น แอนด์ โค (EASON) ถือหุ้น 100,000 หุ้น (10%) เงินลงทุน 10,000,000 บาท

3. นายจารุกิตติ์ จุลละครินทร์ ถือหุ้น 80,000 หุ้น (8%) เงินลงทุน 8,000,000 บาท

4. นายสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ ถือหุ้น 50,000 หุ้น (5%) เงินลงทุน 5,000,000 บาท

5. นางสาวมิ่งมิตร โสภณ ถือหุ้น 50,000 หุ้น (5%) เงินลงทุน 5,000,000 บาท

6. นางสาวฉันทิมา คู่อรุณ ถือหุ้น 20,000 หุ้น (2%) เงินลงทุน 2,000,000 บาท


แท็ก (EASON)  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ