กลุ่ม"เศษธะพานิช"ขึ้นแท่นผถห.ใหญ่ MAX 24.06% หลังเพิ่มทุน ยันไม่กระทบบริหารงาน

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday September 9, 2020 08:54 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น (MAX) แจ้งว่าตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อ 19 มิ.ย.63 อนุมัติจัดสรร หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งภายหลังการจดทะเบียน ทุนชำระแล้ว โครงสร้างผู้ถือหุ้น 10 อันดับของบริษัท เป็นดังนี้

ลำดับ กลุ่ม/รายชื่อผู้ถือหุ้น       ณ วันที่ 29 มิ.ย.63  ลำดับ  กลุ่ม/รายชื่อผู้ถือหุ้น     ณ วันที่ 28 ส.ค.63
                    ร้อยละ                      ร้อยละ
 1  นายสมชาย อโณทัยยืนยง       5.36      1   กลุ่ม เศษธะพานิช
 2  นายจำนงค์ พุทธิมา         4.81          นางพรรณทิพา เศษธะพานิช     15.18
 3  Mr.Joseph Lee Boon Leng     4.74          นายสุเมธ เศษธะพานิช       8.87
 4  กลุ่ม พิพัฒน์วิไลกุล                     นางสาวศุภลักษณ์ เศษธะพานิช    0.01
   นางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล        4.27          รวม             24.06
   นายพิสิษฎ์ พิพัฒน์วิไลกุล        0.33      2   นายคุณานนท์ ทวีพิริยะ       13.19
   รวม               4.60      3   นายสุภวัฒก์ ขยันยิ่ง        12.28
 5  UKAY HIAN PRIVATE LIMITED    2.81      4   นายปิยะวัฒน์ มังกรพาณิชย์      8.99
 6  นายปกรณ์ ธีรธารง         2.46      5   นายตุลา เทพประสิทธิพงศ์      4.65
 7  นายสมยศ วงษ์ทองสาลี        2.29      6   นายสมชาย อโณทัยยืนยง      1.87
 8  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด      2.16      7   นายจำนงค์ พุทธิมา        1.67
 9  Miss Chin Judiana S P      2.15      8   Mr. Joseph Lee Boon Leng   1.65
 10. กลุ่ม อาชวกุลเทพ                  9   กลุ่มพิพัฒน์วิไลกุล
   นายเอี่ยม อาชวกุลเทพ        1.12          นางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล       1.49
   นายนพรัตน์ อาชวกุลเทพ       0.01          นายพิสิษฎ์ พิพัฒน์วิไลกุล       0.11
   นายนพพร อาชวกุลเทพ        0.01          รวม              1.60
   รวม               1.14      10   UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 0.98
   อื่น ๆ              67.48          อื่น ๆ             29.06
   รวม               100          รวม              100

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการบริหารงาน โครงสร้างการ จัดการ และอำนาจการตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ