(เพิ่มเติม) SCC เคาะราคาหุ้น SCGP เบื้องต้น 33.5-35 บ./หุ้นให้ผถห.จอง 28 ก.ย.-2 ต.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday September 21, 2020 18:07 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ปูนซิเมนต๋ไทย (SCC) แจ้งความคืบหน้าของการนำหุ้นของ บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนของ SCGP มีผลใช้บังคับเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันที่ 21 กันยายน 2563 ซึ่งได้กำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) เบื้องต้นคือ 33.50-35.00 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ SCGP จะขายหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 1,127,550,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย IPO และจัดสรร หุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 169,130,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 15% ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายทั้งหมดในครั้งนี้ และคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 3.8% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้ง หมดของ SCGP ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท (Pre-emptive Right)
ชื่อบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน          :บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร                 : หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)                 : 169,132,500
อัตราส่วน (หุ้นของบริษัท :                : 7.095 : 1
หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม)
 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น (เพิ่มเติม)            : วันที่ 28 ก.ย. 2563 ถึงวันที่ 02 ต.ค. 2563
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้น          : 11 ก.ย. 2563
เพิ่มทุนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม (Record date)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ (XB)             : 10 ก.ย. 2563
หมายเหตุ (แก้ไข)                   : ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นคือ 33.50-35.00 บาทต่อหุ้น

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ