AS แจกวอร์แรนต์ผู้ถือหุ้นเดิม 5:1 พร้อมเพิ่มทุนรองรับ ระดมเงินลงทุนตปท.

ข่าวหุ้น-การเงิน Sunday November 15, 2020 16:47 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น (AS) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 พ.ย. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย หลังจากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 276.63 ล้านบาท จากเดิม 235.19 ล้านบาท โดยออกหุ้นใหม่ 82.9 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (วอร์แรนต์) ครั้งที่ 2 หรือ AS-W2 ที่บริษัทจะออกและจัดสรรไม่เกิน 82.9 ล้านหน่วย ให้ฟรีแก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วย อายุ 3 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นใหม่ ที่ราคาหุ้นละ 3.50 บาท

ทั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์แรนต์ดังกล่าว ไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท โดยเฉพาะอย่างอย่างยิ่งการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงาน และการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

พร้อมกันนี้ยังอนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล จากเดิม ไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิของแต่ละบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสมเป็น ไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิของแต่ละบริษัท (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น ๆ ที่จำเป็นและเหมาะสม


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ