SAWAD เพิ่มทุน 933,699 หุ้นรองรับการปรับสิทธิ SAWAD-W2

ข่าวหุ้น-การเงิน Saturday February 27, 2021 17:02 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ศรีสวสัดิ์คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จากเดิม 1,428,078,488 บาท เป็น 1,428,075,870 บาท โดยลดหุ้นสามัญจำนวน 2,618 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเหลือจากการจัดสรรหุ้นที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2

และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1,429,009,569 บาท โดยออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 933,699 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิฯที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ