BCP เผยบ.ย่อยลงทุน WINNONIE ธุรกิจเช่ารถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า 99.8%

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday March 25, 2021 18:20 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) เปิดเผยว่า บริษัท บีซีวี อินโนเวชั่น จำกัด (BCVI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 100 เข้าลงทุนในบริษัท วินโนหนี้ จำกัด (WINNONIE) โดยการซื้อหุ้นสามัญร้อยละ 99.8 เป็นจำนวนเงินลงทุน 50 ล้านบาท โดย WINNONIE ประกอบธุรกิจให้เช่ารถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า ให้บริการเปลี่ยนถ่ายแบตเตอรี่ รวมถึงธุรกิจต่อยอดอื่นๆ ในอนาคต สอดคล้องกับเป้าหมายการเป็นผู้นำนวัตกรรมพลังงานสีเขียวของบริษัท ซึ่งการซื้อขายหุ้นของ WINNONIE คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน เม.ย.64

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการรบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2564 มีมติให้จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ ชื่อ บริษัท เจนเนอรัล เอนเนอร์ยี่ จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจการให้บริการสรรหาและบริหารจัดการบุคคลากร โดยบริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วน 49% และ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ถือหุ้นในสัดส่วน 51% ของทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ