GGC- KTIS ร่วมลงทุนโครงการสาธารณูปโภคป้อน NBC Phase 2 มูลค่า 1,430 ลบ.

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday August 10, 2021 09:02 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.โกลบอลกรีนเคมิคอล (GGC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่7/2564 ได้มีมติอนุมัติการลงทุนโครงการ Utility Provider และ Infrastructure สำหรับโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ระยะที่ 2 (NBC Phase 2)โดยผ่านบริษทั จีจีซีไบโอเคมิคอล จำกัด(GGC Bio) ซึ่งโครงการอยู่ที่อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการลงทุนระบบสาธารณูปโภคเพื่อใช้ในโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพชนิด Polylactic Acid (PLA) ของบริษัท NatureWorks Asia Pacific จำกัด (NatureWorks) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของ NatureWorks LLC

โดยโครงการดังกล่าวดำเนินการโดย บริษัท จีจีซีไบโออินดัสเทรียล จำกัด (GKBI) ซึ่งบริษัท จีจีซีไบโอเคมิคอล จำกัด (GGC Bio) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยถือหุ้น 100% และ บริษัท เคทิส ไบโอเอทานอล จำกัด(KTBE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบมจ. เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น(KTIS) ซึ่ง KTIS ถือหุ้น 100%

สำหรับงบลงทุนโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ระยะที่ 2 (NBC Phase 2) มีมูลค่าโครงการจำนวน 1,430 ล้านบาท โดยเงินลงทุนจะมาจากแหล่งเงินกู้จำนวน 715 ล้านบาทและส่วนที่เหลือจะมาจากเงินทุน GGC Bio และ KTBE ฝ่ายละ 375.5 ล้านบาท

โครงการนี้มีระบบสาธารณูปโภคได้แก่

  • ระบบส่งไฟฟ้าจากโครงการนครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์ระยะที่ 1 จำนวน 19.5 MW มายังระยะที่2 รวมถึงการลงงทุนระบบ Power Management System เพื่อความเสถียรของระบบไฟฟ้า
  • ระบบสำรองของระบบผลิตไอน้ำ กำลังการผลิต 85 ตันต่อชั่วโมงรวมถึงระบบกักเก็บไอน้ำเพื่อความเสถียรในการควบคุมการผลิตไอน้ำ
  • ระบบผลิตน้ำดี และน้ำปราศจากแร่ธาตุ กำลังการผลิต 812 และ 84 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
  • ระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาด 500 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
  • ระบบละลายน้ำตาล ขนาด 570 ตันต่อวัน

โดยโครงการจะเริ่มการปรับปรุงพื้นที่ เพื่อให้สามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

โครงการดังกล่าว สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการสร้างและเป็นผู้นำการพัฒนา Biocomplex แบบครบวงจรแห่งแรกของประเทศ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการเติบโตของบริษัทฯในธุรกิจพลาสติกชีวภาพในระยะยาว และยังเป็นการสนับสนุนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักความยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั้งยืน (BCG Model) ของประเทศไทย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ