(เพิ่มเติม1) BAFS เตรียมเข้าซื้อโซลาร์ฟาร์มในญี่ปุ่นจาก PDI รวมมูลค่า 768 ลบ.

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday August 10, 2021 13:50 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ. บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ (BAFS) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชัน จำกัด (BC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นกับ บมจ.ผาแดงอินดัสทรี (PDI) โดยเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี จำกัด (PDIE)คิดเป็นสัดส่วน 99.99% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ PDIE และหนี้สินภายใต้บริษัท เจ-โซล่าร์ จำกัด (J-Solar) จำนวน 80.48 ล้านบาท และ หนี้สินภายใต้บริษัท พีดีไอ เอเชีย โซล่าร์ จำกัด (PDIAS) จำนวน 331.60 ล้านบาท ซึ่ง PDI เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท

ทั้งนี้ มูลค่าหนี้สินภายใต้บริษัท J- Solar และ PDIAS อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยมูลค่าซื้อหุ้นสามัญและหนี้สินดังกล่าวรวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 2,500 ล้านเยน (หรือประมาณ 768 ล้านบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2564)

ม.ล. ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี มีกำลังการผลิตรวม 13 เมกะวัตต์ ซึ่งเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว การลงทุนในครั้งนี้จะทำให้ บาฟส์ คลีน มีกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น และสามารถรับรู้รายได้ตั้งแต่ปีแรกของการซื้อกิจการ สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์หลักของกลุ่มบริษัทในการขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่กลุ่มบริษัทและตอบสนองหลักบรรษัทภิบาลที่มุ่งเน้นการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานสะอาดของภาครัฐ

ทั้งนี้ การซื้อขายหุ้นสามัญดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อบรรลุเงื่อนไขการที่บริษัทฯ ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยคาดว่าการลงทุนดังกล่าวจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในไตรมาส 4/64

ปัจจุบัน บาฟส์ คลีน มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งสิ้น 7 โรง กำลังการผลิตรวม 36.4 เมกะวัตต์ การลงทุนในครั้งนี้จะเสริมให้บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น รวมเป็น 9 โรง กำลังการผลิตรวมเป็น 49.4 เมกะวัตต์

ขณะที่ PDI เปิดเผยว่า ตามที่ BAFS ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯโดยมีมติคณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้บริษัทย่อยของ BAFS เข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่นจาก PDI และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไปน้น PDI จะมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวในวันที่ 10 สิงหาคม 2564


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ