PTTGC เผยกลุ่มธุรกิจร่วมทุน Sime Darby ปรับโครงสร้างการลงทุนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday August 19, 2021 17:44 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท PTTGC International Private Limited (GC Inter) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ PTTGC ถือหุ้น 100% มีมติอนุมัติให้ GC Inter เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นร่วมกับ Sime Darby Plantation Berhad (SDP) ในการขายหุ้นทั้งหมดของธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd. (EOM) และ Emery Specialty Chemicals Sdn. Bhd. (ESC) ให้แก่ Edenor Technology Sdn. Bhd. (ETSB) คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 38 ล้านริงกิตมาเลเซีย หรือเทียบเท่า 302 ล้านบาท

EOM ESC และบริษัทย่อยของสองบริษัทดังกล่าว รวมเรียกว่ากลุ่มบริษัท Emery เป็นกลุ่มบริษัทที่ GC Inter และ SDP ถือหุ้นในสัดส่วนเท่ากันที่ 50% โดยการขายหุ้นดังกล่าวมีเงื่อนไขให้ด เนินการภายหลังจากที่ได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจในกลุ่มบริษัท Emery โดยแยกธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และธุรกิจในภูมิภาคอเมริกาเหนือและยุโรปออกจากกัน

ทั้งนี้ ภายหลังการปรับโครงสร้างดังกล่าว ธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิ กจะยังคงอยู่ภายใต้ EOM และ ESC ซึ่งทั้งสองบริษัทจะถูกโอนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใหม่คือ ETSB ในขณะที่ธุรกิจในภูมิภาคอเมริกาเหนือและยุโรปจะถูกโอนออกจาก EOM ให้อยู่ภายใต้บริษัท Emery Oleochemicals UK Limited ซึ่งจะถือหุ้นทางตรงโดย GC Inter และ SDP ในสัดส่วนเท่ากันที่ 50%

ETSB เป็นบริษัทร่วมค้าที่มีการถือหุ้นในสัดส่วนเท่ากันที่ 50% ระหว่างบริษัท Mega First Corporation Berhad (MFCB) และบริษัท 9M Technologies Sdn Bhd (9M Technologies) ซึ่งตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการเข้าซื้อธุรกิจในครั้งนี้


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ